Hlavní obsah

divert [daɪˈvɜːt]

Vyskytuje se v

odpoutat: odpoutat čí pozornostdivert/distract sb's attention

rozptýlit: rozptýlit čí pozornostdistract sb, divert sb's attention