Hlavní obsah

divert [daɪˈvɜːt]

Vyskytuje se v

odpoutat: divert/distract sb's attentionodpoutat čí pozornost

rozptýlit: distract sb, divert sb's attentionrozptýlit čí pozornost

divert: divert sb's attention from sthodvést/odvrátit čí pozornost od čeho