Hlavní obsah

fix [fɪks]

Sloveso

 1. sth swh připevnit, upevnit, připoutat co kam
 2. sth stanovit, (pevně) určit co lhůtu, cenu ap.
 3. sth for sb zařídit, zorganizovat co pro koho
 4. sth opravit, spravit co rozbité ap.
 5. sth napravit, vyřešit co problém ap.
 6. Her eyes fixed on me.Upřela na mě zrak.fix one's eyes on sb/sthupřít zrak na koho/co
 7. sb with sth kniž. (za)dívat se na koho jak s určitým výrazem
 8. fix one's attention on sb/sthzaměřit (svou) pozornost na koho/co
 9. be fixed in sb's mindbýt vryt do paměti
 10. sth on sb/sth zamířit, namířit co na koho/co zbraň, kameru ap.
 11. sth zaměřit co, přesně stanovit polohu čeho
 12. sth for sb připravit co pro koho
 13. sth zmanipulovat co závod, volby ap.

Vyskytuje se v

fixní: psych. fixní ideafixed idea, idée fixe

investiční: investiční majetekfixed assets, capital assets

pevně: pevně uchycenýfixed

pevně: pevně stanovená cenafixed price

pevně: pevně danýset (in concrete), fixed

poloha: určit polohu koho/čehofix the position of sb/sth, locate sb/sth, lokalizovat localize sth

popisovací: popisovací fixmarker/felt pen

představa: utkvělá představafixed idea, posedlost obsession

stacionární: astron. stacionární družicestationary/fixed satellite

šlamastyka: dostat se do šlamastykyget into a fix

termínovaný: fin. termínovaný vklad (s pevnou lhůtou)fixed term deposit

upřený: upřený pohledfixed look, dlouhý gaze

upřít: upřít (svůj) pohled na koho/cofix one's eyes on sb/sth

určit: určit polohu koho/čehostanovit fix the position of sb/sth, najít locate sb/sth, lokalizovat localize sth

určitý: na dobu určitoufor a fixed period (of time)

utkvělý: utkvělá představafixed idea

zrak: upřít zrak na koho/cofix one's eyes on sb/sth

popsat: popsat CD fixemlabel the CD with a felt pen

situovaný: dobře situovaný finančněwell-situated, well-off, well-fixed, well-to-do

stálý: stálý platfixed salary

zaměřit: zaměřit pohled na koho/cofix one's eyes on sb/sth

brynda: být v brynděbe in the soup/a fix, be in a heck of a mess, nahraný be snookered

tipec: Já mu zatnu tipec.I'll fix him.

account: fixed term (deposit) accounttermínovaný účet

asset: ekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assetsoběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktiva

credit: ekon. fixed creditpevný úvěr

fixed: fixed ratepevná sazba

fixed: fixed pricepevně stanovená cena

fixed: ekon. fixed assetsstálá aktiva, (hmotný) investiční majetek

fixed: fixed-term contractsmlouva na dobu určitou

fixed: fixed gear bike/bicyclefixka, furtka kolo s pevným převodem

fixed: tech. fixed satellitestacionární družice

fixed: fixed ideafixní idea

fixed: be fixed in one's determinationbýt pevně odhodlán

fixed: fixed smileprofesionální úsměv neupřímný

period: for a fixed period (of time)na dobu určitou

star: fixed starstálice těleso

get: He got his teeth fixed.Nechal si spravit zuby