Hlavní obsah

upřít

Dokonavé sloveso

  • pohled ap.co na co set, fix sth on sth(soustředit) focusupřít (svůj) pohled na koho/cofix one's eyes on sb/sth

Dokonavé sloveso

  • nepřiznatkomu co deny sb sth(zbavit) koho čeho deprive sb of sthupřít komu/čí právo na codeny sb's right to (do) sth

Vyskytuje se v

zrak: upřít zrak na koho/cofix one's eyes on sb/sth

fix: fix one's eyes on sb/sthupřít zrak na koho/co

on: sb's eyes are on sb/sthčí oči jsou upřeny na koho/co

fix: Her eyes fixed on me.Upřela na mě zrak.