Hlavní obsah

opřít

Dokonavé sloveso

  1. (podepřít) co o co lean, prop (up) sth against/on sth(položit) rest sth on/against sthOpřel jsem kolo o zeď.I propped my bike against the wall.
  2. (založit) co o co base, found sth on sth, ground sth in sth

Vyskytuje se v

opřít se: Opři se o mě!Lean on me!

back: sit backopřít se pohodlně

hard: hovor. go hard (at it)opřít se (do toho) makat ap.

lean: lean backzaklonit se, opřít se (dozadu) zády

pour: hovor. pour it onpřehánět to chtít vyvolat soucit, náklonnost ap., AmE opřít se do toho, hrnout to, šlapat rychle pracovat, pokračovat ap.

against: She leaned against the wall.Opřela se o zeď.

rest: He rested his arms on the table.Opřel si ruce o stůl.