Hlavní obsah

opřít

Dokonavé sloveso

  1. (podepřít) co o co lean, prop (up) sth against/on sth(položit) rest sth on/against sthOpřel jsem kolo o zeď.I propped my bike against the wall.
  2. (založit) co o co base, found sth on sth, ground sth in sth

Vyskytuje se v

opřít se: Opři se o mě!Lean on me!

back: opřít se pohodlněsit back

against: Opřela se o zeď.She leaned against the wall.

rest: Opřel si ruce o stůl.He rested his arms on the table.

opřít: Opřel jsem kolo o zeď.I propped my bike against the wall.