Hlavní obsah

vysvětlit

Dokonavé sloveso

  1. (objasnit) co komu explainform. explicate sth to sbform. clarify sthvysvětlit co na příkladuexplain sth by an exampleMohl bys(te) mi to vysvětlit?Could you explain it to me?
  2. vysvětlit si (pochopit) co understand sth, have/see an explanation for sth, make sense of sthNedovedu si to vysvětlit.I don't understand it., I see/have no explanation for this.špatně si vysvětlit comisunderstand sth

Vyskytuje se v

příklad: vysvětlit co na příkladuexplain sth by way of (an) example

ti: Já ti to vysvětlím.I will explain it to you.

lopata: vysvětlit co po lopatě velmi jasněexplain sth in plain English/words of one syllable

example: vysvětlit co na příkladuexplain sth by way of (an) example

interpretation: vyložit, vysvětlit co, podat výklad čehoput an interpretation on sth

explain: Dovolte, abych vám to vysvětlil.Let me explain it to you.

explanation: vysvětlit co, podat vysvětlení čehogive an explanation of sth

home: snažit se vysvětlit, prosazovat, prosadit copress sth home

vysvětlit: vysvětlit sipochopit co understand* sth, have*/see* an explanation for sth, make* sense of sth