Hlavní obsah

vysvětlení

Vyskytuje se v

vysvětlit: vysvětlit sipochopit co understand* sth, have*/see* an explanation for sth, make* sense of sth

pravděpodobný: nejpravděpodobnější vysvětleníthe most likely explanation

příklad: vysvětlit co na příkladuexplain sth by way of (an) example

ti: Já ti to vysvětlím.I will explain it to you.

lopata: vysvětlit co po lopatě velmi jasněexplain sth in plain English/words of one syllable

example: vysvětlit co na příkladuexplain sth by way of (an) example

explanation: vysvětlit co, podat vysvětlení čehogive an explanation of sth

interpretation: vyložit, vysvětlit co, podat výklad čehoput an interpretation on sth

explain: Dovolte, abych vám to vysvětlil.Let me explain it to you.

way: Řekl to jako vysvětlení.He said it by way of explanation.

home: snažit se vysvětlit, prosazovat, prosadit copress sth home

vysvětlení: Dlužíte mi vysvětlení.You owe me an explanation.