Hlavní obsah

pravděpodobný

Přídavné jméno

  • probable, likely(předpokládatelný) presumablenejpravděpodobnější vysvětleníthe most likely explanation

Vyskytuje se v

zdát se: It seems improbable to me.Zdá se mi to nepravděpodobné.

likelihood: be a likelihoodbýt velmi pravděpodobný

traceable: be traceable to sthmít pravděpodobnou příčinu v čem, být podle všeho způsoben čím

be: It is likely that ...Je pravděpodobné, že ...

unlikely: The dispute is unlikely to be settled.Je nepravděpodobné, že se ten spor vyřeší.

pravděpodobný: the most likely explanationnejpravděpodobnější vysvětlení