Hlavní obsah

zdát se

Nedokonavé sloveso

  1. (ve snu) co, o kom/čem dream about sb/sthZdálo se mi o tobě.I dreamed/dreamt about you.Zdálo se mu, že ...He dreamed/had a dream that ...
  2. komu (připadat) seem to sb(zapůsobit dojmem) strike sb as sthtéž pomocí find shledávat něco nějakýmNezdá se mi to zábavné.I don't find it funny.Zdá se mi to nepravděpodobné.It seems improbable to me.To se ti jen zdálo.You were just imagining it.
  3. (budit dojem) seem(vypadat) look(jevit se) appear

Vyskytuje se v

catch on: She doesn't seem to catch on.Nezdá se, že by to chápala.

dream: I dreamt about you.Zdálo se mi o tobě.

rain: It looks like rain.Zdá se, že bude pršet.

seem: It seems that ...Zdá se, že ...

zdát se: I dreamed/dreamt about you.Zdálo se mi o tobě.