Hlavní obsah

rain [reɪn]

Podstatné jméno

  1. déšťIt looks like rain.Zdá se, že bude pršet.heavy rainsilný déšť, liják
  2. the rains deště, období dešťů

Vyskytuje se v

piss: chcát, lít jako z konvebe pissing (down) with rain

rain: deště, období dešťůthe rains

rain check: on sth nechat co na jindy pozvání ap.take a rain check

rain off: být odložen pro déšť utkání ap.be rained off

barrel: sud na dešťovou vodurain barrel

drenched: promoklý, rozmáčený deštěmrain-drenched

fine: drobný déšťfine rain

heavy: hustý déšť/silné sněženíheavy rain/snowfall

pelt: prudký déšť, liják, průtržpelting rain

scattered: místy/ojedinělé přeháňky o počasíscattered (rain) showers

spell: období dešťů/sucharain/dry spell

steady: vytrvalý déšťsteady rain

case: Vzal jsem si deštník, kdyby náhodou začalo pršet.I took an umbrella in case it started to rain.

forecast: Podle předpovědi má pršet.The (weather) forecast is for rain.

long: Dokud bude pršet.As long as it rains.

look: Vypadá to na déšť.It looks like rain.

may: Možná, že zítra zaprší.We may have some rain tomorrow.

stop: Přestalo pršet.The rain has stopped.

will: Bude pršet.It will rain.

cat: lít jako z konverain cats and dogs

dog: lít jak z konverain cats and dogs

kyselý: kyselý déšťacid rain

počasí: za každého počasíin all weathers, i kdyby trakaře padaly come rain or shine

prales: deštné pralesyrain forests

ryzlink: rýnský ryzlinkRhine Riesling

za: za každého počasíin all weathers, come rain or shine

déšť: drobný déšťfine rain

dokud: Dokud bude pršet ...As long as it rains ...

když: Když bude pršet, počkám.If it rains, I will wait.

konev: Lije jako z konve.It is raining cats and dogs., It's pouring down., The rain is pouring down.

liják: Je tam řádný liják.It's pouring (down) with rain., It's raining cats and dogs.

mít: Zítra má pršet.Rain is forecast for tomorrow., dle všeho It's supposed to rain tomorrow.

najednou: Najednou začalo pršet.Suddenly it started to rain.

pršet: Prší.It's raining.

prudký: prudký déšťheavy rain

přestat: Přestalo pršet.The rain has stopped., It ceased to rain.

silný: silný liják/provozheavy rain/traffic

spustit se: Spustil se déšť.The rain came down., It started to rain.

úkryt: úkryt před deštěmshelter from rain

venku: Venku prší.It's raining outside.

vypadat: Vypadá to na déšť.It looks like rain.

vytrvalý: vytrvalý déšťpersistent/constant rain

zapršet: Trošku zapršelo.There was a little/light/shower of rain.