Hlavní obsah

přestat

Dokonavé sloveso

  1. (nečinit) s čím stop, quit (doing) sthform. cease to do sth, leave off doing sth(ukončit) endform. discontinue sthPřestal kouřit.He quit smoking.Přestaň (s tím)!Stop it!, Cut it out!, Stow it!, Cheese it!, hovor. Lay off!Přestaň si dělat legraci.Stop joking.
  2. (pominout) cease, stop(přejít) passPřestalo pršet.The rain has stopped., It ceased to rain.

Vyskytuje se v

ovládat se: přestat se ovládatlose one's self-control, forget osf, ztratit nervy lose one's temper, hovor. flip one's lid/top

: Řekni mu, ať přestane.Tell him to stop.

říct: Řekni mu, ať přestane.Tell him to stop.

vymlouvat se: Přestaň se vymlouvat!Stop making excuses!

vyrábět: Produkt se přestal vyrábět ...The product was discontinued ...

air: skončit vysílání, přestat vysílatgo off the air

banish: zažehnat myšlenky na co, přestat myslet na cobanish the thought of sth

cold turkey: přestat nárazově kouřit ap.go cold turkey

develop: přestat správně fungovat, začít zlobit, mít závadu přístroj ap.develop a fault

disinterested: ztratit/přestat jevit zájem o cobecome disinterested in sth

dismiss: pustit z hlavy co, přestat myslet na codismiss sth from one's mind

disuse: přestat být (po)užíván titul ap.fall into disuse

existence: zaniknout, přestat existovatpass/go out of existence

hiding: přestat se skrývatcome out of hiding

knock off: Nech toho!, Přestaň s tím!, Vykašli se na to!Knock it off!

off: přestat brát, už nebrat/nepožívat/nekonzumovat co drogu ap.be off sth

out: zhasnout, přestat svítit světla, vyhasnout, uhasnout oheňgo out

poise: přestat se ovládatlose one's poise

quit: přestat kouřitquit smoking

cut: Přestaň s tím!, Nech toho!, Kašli na to!Cut it out!

fire: Přestaňte střílet!Stop firing!

fuss: Přestaň z toho dělat vědu., Přestaň to tak řešit.Stop fussing.

give up: Přestala kouřit.She gave up smoking.

leave off: Začneme tam, kde jsme přestali.Let's start from where we left off.

stop: Přestaň!, Nech toho!Stop it!

tell: Říkal jsem ti, abys přestal.I told you to stop.

unless: Pokud s tím nepřestaneš ...Unless you stop it ...

přestat: Přestal kouřit.He quit smoking.

dílna: chráněná dílnasheltered workshop

kovářský: kovářská dílnablacksmith's shop, forge (shop), smithy

assemble: montážní dílnatech. assembling shop/room

class: technická výchova, dílny předmětshop class

floor: výrobní hala, dílnatech. shop floor

sewing: šicí dílnasewing room

sheltered: chráněná dílnasheltered workshop

workshop: chráněná dílnasheltered workshop