Hlavní obsah

unless [ʌnˈles]

Vyskytuje se v

live: you haven't lived until/unless...Jako byste nežili pokud jste ještě ... nezkusili ap.

instruct: unless otherwise instructedpokud není/nebude nařízeno/uvedeno jinak, pokud neobdrží(te) jiné pokyny

otherwise: unless otherwise statedpokud není uvedeno jinak

provide: práv. unless otherwise providedpokud není stanoveno jinak

pokud: ... pokud to nenajdeš.... unless you find it.

pokud: Pokud se to nenaučí ...Unless she learns it ...