Hlavní obsah

litovat

Nedokonavé sloveso

  1. (želet) čeho regret sth, be sorry for sth, repent of sthLituji.I'm sorry.
  2. (projevovat soucit) koho feel (sorry) for sb, pity sbPřestaň se litovat!Stop feeling sorry for yourself!
  3. (nechtít vynaložit)nelitovat penězspare no expense

Vyskytuje se v

námaha: nelitovat námahy velice se snažitspare no effort

pity: be full of pity for sbupřímně litovat koho

regret: have no regrets about sthnelitovat čeho svých činů ap.

regretful: be regretful about sthlitovat čeho, projevovat lítost nad čím

remorseful: be remorsefullitovat, kát se

repentant: be repentantkát se, litovat

might: I might regret it later.Možná, že toho budu později litovat.