Hlavní obsah

litovat

Nedokonavé sloveso

  1. (želet) čeho regret sth, be sorry for sth, repent of sthLituji.I'm sorry.
  2. (projevovat soucit) koho feel (sorry) for sb, pity sb
  3. (nechtít vynaložit)nelitovat penězspare no expense

Vyskytuje se v

námaha: spare no effortnelitovat námahy velice se snažit

regret: have no regrets about sthnelitovat čeho svých činů ap.

regretful: be regretful about sthlitovat čeho, projevovat lítost nad čím

remorseful: be remorsefullitovat, kát se

repentant: be repentantkát se, litovat

might: I might regret it later.Možná, že toho budu později litovat.

litovat: I'm sorry.Lituji.