Hlavní obsah

šetřit

Nedokonavé sloveso

  1. (spořit) na co save/be saving (money) for sth(být spořivý) be thriftyŠetří na auto.He is saving for a car.nešetřit na čemspare no expense on sth
  2. (omezovat spotřebu) s čím save, conserve sth(neplýtvat) economize on sth, be sparing with sthnešetřit chválou na koho/cobe full of praise for sb
  3. kniž.(vyšetřovat) co investigate, examine sth, inquire into sth
  4. (málo používat) co spare, use sth frugally
  5. (jednat ohleduplně) koho spare sb, be kind to sb, co(zraněnou ruku ap.) favour sth

Vyskytuje se v

šetřit se: Šetři se (trošku).Go easy on yourself., AmE Don't push yourself (too hard)., mírni své tempo Pace yourself.

economy: make economiesšetřit snižovat výdaje ap.

expense: spare no expense on sthnešetřit na čem ve snaze dosáhnout něčeho

last: make sth last(dlouho) vydržet s čím, šetřit (si) co zásobu ap., protahovat co časově

lavish: be lavish in sthnešetřit čím poklonami ap.

praise: be full of praise for sbnešetřit chválou na koho

sparing: be sparing with sthšetřit čím, nedávat moc čeho

sparingly: use sth sparinglyšetřit čím

generous: be generous with praisenešetřit chválou

unstinting: be unstinting in one's praisenešetřit chválou