Hlavní obsah

šetřit

Nedokonavé sloveso

  1. (spořit) na co save/be saving (money) for sth(být spořivý) be thriftyŠetří na auto.He is saving for a car.nešetřit na čemspare no expense on sth
  2. (omezovat spotřebu) s čím save, conserve sth(neplýtvat) economize on sth, be sparing with sthnešetřit chválou na koho/cobe full of praise for sb
  3. kniž.(vyšetřovat) co investigate, examine sth, inquire into sth
  4. (málo používat) co spare, use sth frugally
  5. (jednat ohleduplně) koho spare sb, be kind to sb, co(zraněnou ruku ap.) favour sth

Vyskytuje se v

šetřit se: Šetři se (trošku).Go easy on yourself., AmE Don't push yourself (too hard)., mírni své tempo Pace yourself.

economy: šetřit snižovat výdaje ap.make economies

expense: nešetřit na čem ve snaze dosáhnout něčehospare no expense on sth

last: (dlouho) vydržet s čím, šetřit (si) co zásobu ap., protahovat co časově, prodloužit životnost čehomake sth last

lavish: nešetřit čím poklonami ap.be lavish in sth

praise: nešetřit chválou na kohobe full of praise for sb

sparing: šetřit čím, nedávat moc čehobe sparing with sth

sparingly: šetřit čímuse sth sparingly

generous: nešetřit chváloube generous with praise

unstinting: nešetřit chváloube unstinting in one's praise

šetřit: nešetřit na čemspare no expense on sth