Hlavní obsah

save [seɪv]

Vyskytuje se v

rainy: save sth for a rainy dayschovat si co na horší časy myslet na zadní kolečka

money: money savingúsporný, výhodný koupě ap.

-saving: sight-saving operationoperace na záchranu zraku

-saving: time-savingčasově úsporný, čas šetřící

-saving: space-savingskladný, místo šetřící

-saving: energy-savingenergeticky úsporný

saving: make a saving on callsušetřit za telefon

face: save facezachovat si tvář, uchránit si prestiž