Hlavní obsah

saving [ˈseɪvɪŋ]

Podstatné jméno

  1. on/in sth úspora v čem, čeho energie, času ap.make a saving on callsušetřit za telefon
  2. savings úsporysavings accountspořicí účet

Vyskytuje se v

rainy: save sth for a rainy dayschovat si co na horší časy myslet na zadní kolečka

save: save (up)for sth (u)šetřit, (u)spořit, našetřit na co dlouhodobě

saving: savingsúspory

account: passbook savings accountspořící účet s vkladní knížkou

money: money savingúsporný, výhodný koupě ap.

-saving: sight-saving operationoperace na záchranu zraku

face: save facezachovat si tvář, uchránit si prestiž

letní: BrE summer time, AmE daylight saving timeletní čas

spořitelna: BrE building society, savings and loan associationstavební spořitelna

spořitelní: savings bookspořitelní knížka

úspora: energy/costs/fuel/heat savingúspora energie/nákladů/paliva/tepla

úsporný: energy saving lampelektr. úsporná zářivka

výjimka: with only/save for minor exceptionsaž na malé/nepatrné výjimky

zachránit: save the situationzachránit situaci

zneškodnit: (make a) savesport. zneškodnit střelu brankář

žárovka: energy saving bulbsúsporné žárovky

život: save sb's lifezachránit komu život

odpustit: save osf the troubleodpustit si námahu

šetřit: He is saving for a car.Šetří na auto.

uložit: Do you wish to save the data?Chcete uložit data?

ušetřit: He saved both time and money.Ušetřil čas i peníze.

zachránit se: Run for your lives!, Save your souls!Zachraň se, kdo můžeš!

krk: save sb's neck/hovor. baconzachránit komu krk

tvář: save/lose facezachovat si/ztratit tvář

zachovat: save facezachovat si tvář