Hlavní obsah

mimo

Předložka

  1. (vně) co outside sth(venku, pryč z) out of, off sth, away from(za hranicí) beyond sthJe mimo město.He is out of town.mimo provozout of service, out of ordermimo dostřelout of rifle range
  2. (vyjma) koho/čeho except for, apart from, but for sb/sth
  3. (vyjadřuje přidání) besides, in addition tomimo tobesides that, (navíc) moreover, in addition to that, on top of thatmimo jinébesides other things, (i o osobách) among others

Příslovce

  1. (vně) outside(nepřítomen) away(venku) out(opodál) off(až za jistou hranicí) beyond(cíl) off the mark(dále okolo) pastStřelil mimo.He missed.být (úplně) mimo nepřesný odhad ap.be off the mark, AmE be off base
  2. (kolem, okolo) past, by

Vyskytuje se v

dohled: mimo dohledout of sight

dosah: mimo dosahout of reach

doslech: mimo doslechout of earshot

jiné: mimo jinébesides other things

nebezpečí: mimo nebezpečíout of danger, out of harm's way

podezření: mimo podezřeníabove suspicion

postavení: sport. postavení mimo hruoffside

provoz: mimo provozout of operation, porouchaný out of order

rytmus: být/hrát mimo rytmusbe/play out of time, be/play off the beat

sezona: mimo sezonuin the low season, off season

služba: postavit koho mimo službutake sb off duty, dočasně suspend sb from duty

jíst: jíst mimo domov v restauraci ap.eat out

špička: volání ve špičce/mimo špičkupeak/off-peak calls