Hlavní obsah

jíst

Nedokonavé sloveso

  • eat(pravidelně) take one's meals(obědvat, večeřet) dineNebudu jíst.I won't eat.Už jsem jedl.I have eaten (already).jíst mimo domov v restauraci ap.eat outCo jíš?(teď) What are you eating?, (obvykle) What do you eat?

Vyskytuje se v

but: přespříští, ob jedennext but one

come: Vlasy jí sahají až po pás.Her hair comes down to her waist.

draught: na jeden hlt, jedním hltem, hovor. na exin one draught

eat: (na)jíst (se) v restauraci/mimo domoveat out

eater: masožravec i člověk, člověk, který jí maso ne vegetariánmeat-eater

item: jeden po druhém, postupně, nezávisle na soběitem-by-item

messily: jíst jako čuněeat messily

next: přespříští, ob jedno/jeden hned za dalšímnext but one

sequence: jeden po druhém, po sobě jdoucíin sequence

shamble: být jeden velký binecbe (in) a shambles

time: jeden po druhém, po jednomone at a time

all right: Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.You should help her. – All right.

blister: Na nohou se jí udělaly puchýře.Her feet blistered.

can: Rybu lze jíst syrovou.Fish can be eaten raw.

could: Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.If you spoke to her, you could tell her.

disinterested: O jídlo neměla vůbec zájem., Jídlo jí bylo lhostejné.She was disinterested in food.

either: Nechci ani jeden.I don't want either.

find: Připadá jí to těžké.She finds it difficult.

fit: To se nedá jíst.It is not fit to eat.

get: Přesvědčila ho, aby jí pomohl.She got him to help her.

have: Přesvědčil jsem ho, ať jí zavolá.I had him call her.

her: Řekl jsem jí o tom.I told her about it.

homesick: Stýská se jí po domově.She's homesick.

late: Táhne jí na 40.She is in her late 30s.

less: Měl bys jíst méně tuku.You should eat less fat.

little: Moc málo jíš.You eat too little.

luck: Máš štěstí! jeden lístek ještě zbyl.You're in luck! There's one ticket left.

one: Tady se nedá jíst.One can't eat here.

out: jíst mimo domov v restauraci ap.eat out

repulse: Hnusí se jí to., Odpuzuje ji to.She is repulsed by it.

she: Je jí deset (let).She is ten.

should: Měl(a) bys víc jíst.You should eat more.

so: Tak jsem jí napsal.So I wrote to her.

something: Je jí něco přes dvacet.She is twenty something.

sorry: Bylo mi jí líto.I felt sorry for her.

them: Náš kluk tyhle nejí.Our boy doesn't eat them ones.

touristy: jeden z méně turisty okupovaných ostrovůone of the less touristy islands

under: Zatlačil jí hlavu pod vodu.He pushed her head under.

upon: Bylo nebylo ..., Před dávnými časy ..., Byl jednou jeden ...Once upon a time ...

what: Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.I tell you what, let's stay here another day.

worthy: Není jí hoden., Nezaslouží si ji.He is not worthy of her.

yet: Nejím moc a přesto jsem tlustý.I don't eat much, yet I am fat.

rob: jednomu peníze sebrat a druhému je dát, půjčit si na zaplacení dluhu, jeden dluh splatit a druhý tak udělatrob Peter to pay Paul

jeden, jedna, jedno: ani jeden ze dvouneither

jediný: jeden jedinýa single one, jedinečný one and only

kvasinka: yeast, přísada leavenkvasinky

ani: Nejedl ani nepil.He didn't drink, nor eat.

dojetí: Hlas se jí chvěl dojetím.Her voice trembled with emotion.

hádat: Hádal bych jí tak 40.I would guess her age at about 40.

hrozit: Hrozí jí nebezpečí.She is in danger.

ještě: Ještě (jeden)!(One) more!, další Another one!

: Předej jí to.Hand it over to her.

jím: jím určený zástupcea deputy designated by him

jíst: Nebudu jíst.I won't eat.

jít: Jde jí to.She is good at it., vede si dobře She is doing well.

málo: Jeden z mála.One of a few.

na: jíst na noceat before going to bed

naléhat: Naléhala na něj, aby jí to řekl.She urged him to tell her.

napodruhé: Napodruhé se jí to povedlo.She made it at the second go.

naschvál: Udělal jí to naschvál.He did it to spite her.

nevolno: Udělalo se jí nevolno.She became unwell., od žaludku She went sick.

otřást: Její smrt jím otřásla.He was shaken by her death.

ovázat: Ovázal jí podvrtnutý kotník.He bandaged her sprained ankle.

příbor: jíst příboremuse a knife and fork

přidat se: Přidal se k nám jeden ...We were joined by one ...

přimět: Přiměla ho, aby jí pomohl.She got him to help her.

sladké: Nejím sladké.I don't eat sweet food., bonbony ap. I don't eat sweets.

stát: Jeden dům zůstal stát.One house remained standing.

takhle: A co takhle jí zavolat?Why not give her a call?

třást: Třásl jím chlad.He was shivering/shaking/shuddering with cold.

vědět: Jeden nikdy neví.One never knows.

vidlička: jíst nožem a vidličkouuse a knife and fork

vlnit se: Vlasy se jí vlní.She has wavy hair.

vnucovat se: Nevnucuj se jí.Don't impose yourself on her.

vypumpovat: Vypumpovali jí žaludek.They pumped out her stomach., She had her stomach pumped.

vzkaz: Chtěl bych jí nechat vzkaz.I'd like to leave a message for her.

z, ze: jeden z mnohaone of many

zakázat: Doktor mi zakázal jíst sladké.The doctor has forbidden me to eat sweets.

zalíbit se: Hned se jí zalíbil.She took a fancy to him right away.

zub: Rostou jí zuby. dítětiShe is teething.

bezedný: jíst jako bezednýeat like a horse

provaz: táhnout za jeden provazpull together

táhnout: táhnout za jeden provazpull together

zamrznout: Úsměv jí zamrznul na rtech.Her smile froze on her face.

zpívat: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.He who pays the piper calls the tune.

yeast: yeast cakekynutý koláč

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: jeden a týž, jeden a tentýžpro zesílení one and the same