Hlavní obsah

eat [iːt]

Slovesopt ate, pp eaten

  1. sth jíst, sníst co o člověku, žrát coall you can eat buffetrestaurace/bufet s neomezenou konzumací za paušální cenu
  2. najíst seI have eaten.Už jsem jedl.eat out(na)jíst (se) v restauraci/mimo domoveat innajíst se doma
  3. hovor.žrát, štvát co koho, jít na nervy co komu
  4. eat its way through/into sthprožrat co/se čím koroze

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

cake: want to have one's cake and eat itchtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celá

eat: eatsjídlo, dlabanec

hand: have sb eating out of one's handzcela ovládat, mít omotaného kolem prstu koho

humble: eat humble piepřijít ke křížku, sypat si popel na hlavu veřejně

word: eat one's wordsuznat svůj omyl, vzít svá slova zpět

binge: hovor. binge eatingpřejídání se bulimické ap.

compulsive: compulsive eatingchorobná chuť k jídlu, nadměrná žravost

disorder: eating disordersporuchy příjmu potravy, stravovací poruchy

fit: be fit to eatbýt vhodný ke konzumaci jídlo

habit: eating habitsstravovací návyky

insect: insect-eatinghmyzožravý

messily: eat messilyjíst jako čuně

rust: rust-eaten, rust-stainedzrezivělý, rezavý, prorezivělý

can: Fish can be eaten raw.Rybu lze jíst syrovou.

finish: Wait until I finish eating.Počkej, až dojím.

go: Eat it before it goes cold.Sněz to, než to vychladne.

less: You should eat less fat.Měl bys jíst méně tuku.

little: You eat too little.Moc málo jíš.

one: One can't eat here.Tady se nedá jíst.

out: eat outjíst mimo domov v restauraci ap.

should: You should eat more.Měl(a) bys víc jíst.

them: Our boy doesn't eat them ones.Náš kluk tyhle nejí.

yet: I don't eat much, yet I am fat.Nejím moc a přesto jsem tlustý.

bite: a bite (to eat)něco k zakousnutí, svačinka, něco na zub