Hlavní obsah

žrát

Nedokonavé sloveso

  1. (zvíře) co eat sth(živit se) feed on sth
  2. zhrub.(o lidech) co gorge osf on sth, pig out on sthzhrub.BrE pig osf
  3. expr.(mít spotřebu) co use (up), consume, drink (petrol) sthTo auto hrozně žere.The car is a (real) gas guzzler., The car drinks petrol like it's going out of fashion.
  4. expr.(štípat, hmyz ap.) koho be/keep biting sb
  5. expr.co koho (trápit) eat sb, bug sbexpr.hl. BrE niggle sbCo tě žere?What's eating you?, slang. What crawled up your ass?
  6. expr.(dělat horlivě) co be (over)enthusiastic about sth, be too keen on sthexpr.(vyžívat se) v čem revel in sth