Hlavní obsah

feed [fiːd]

Slovesopt&pp fed

  1. sb sth (na)krmit, nasytit koho čím, dát najíst komuwell feddobře živený
  2. sb/sth (u)živit, nasytit koho/co rodinu ap.
  3. on sth živit se čím, žrát, požírat co zvíře
  4. sát dítě mléko, sb kojit, krmit koho mateřským mlékem
  5. sth to sth zásobovat, napájet co čím, (plynule) dodávat co kam plyn, elektřinu ap.
  6. sth into sth zasunout, vložit, dávat co do čeho do přístroje ap.feed backmít odezvu, poskytovat zpětnou vazbu
  7. sth podávat, dodávat, posouvat co materiál do strojetech. feed pipepřívodní trubkatech. feed tablepodávací stůl
  8. sb sth přen. krmit koho čím lžemi ap.

Vyskytuje se v

brokerage: brokerage (fee)provize, dohodné, zprostředkovatelská odměna makléře

tuition: tuition (fees)školné na univerzitě ap.

cancellation: cancellation feestorno poplatek

enrolment: enrolment feezápisné

extortionate: extortionate feespřemrštěné poplatky

fed up: be fed up with sthmít už plné zuby/až po krk/dost čeho

fee: entrance feevstupné

feed: well feddobře živený

fee-paying: fee-paying schoolškola vybírající školné

finder: finder's feenálezné

green: sport. green(s) feepoplatek za hru na golfovém hřišti

late: late fee(zvýšený) poplatek za zpoždění

licence: television licence feekoncesionářský poplatek za TV

lump: ekon. lump feepaušál, paušální poplatek

magazine: magazine-fedzásobníkem plněný, se zásobníkem

meter: hovor. feed the meterhodit peníze do parkovacích hodin

mooring: mooring feepoplatek za vyvázání/kotvení lodi

registration: registration feeregistrační poplatek

regulatory: regulatory feeregulační poplatek

scale: ekon. scale of feessazebník poplatků, tarif

school: school feeškolné

spectator: spectator feespoplatky diváků

table: tech. feed tablepodávací stůl

tape: tape feedposuv pásku

admission: admission (fee)vstupné