Hlavní obsah

fee [fiː]

Podstatné jméno

  1. poplatek, příspěvekentrance feevstupnéschool feeškolnéarbitration feearbitrážní poplateklicence feelicenční/koncesionářský poplatek
  2. hold in feeabsolutně vlastnit
  3. honorář, odměna za odborné službycontingent feeprovize právníkovi procenta z vysouzené částky

Vyskytuje se v

brokerage: brokerage (fee)provize, dohodné, zprostředkovatelská odměna makléře

fair: fair enough, butdobře, ale

foul: by fair means or foulza každou cenu, všemi prostředky, po dobrém či po zlém dosáhnout něčeho ap.

hearing: give sb a (fair) hearingvyslechnout, poslechnout si koho

shake: a fair shakespravedlivé jednání u soudu ap.

share: (fair) shareof sth díl čeho na činnosti ap.

tuition: tuition (fees)školné na univerzitě ap.

cancellation: cancellation feestorno poplatek

concessionary: concessionary farezvýhodněné/zlevněné jízdné

copy: fair/clean copyčistopis

deal: give sb a fair dealjednat s kým slušně

dodger: fare dodgerčerný pasažér

enrolment: enrolment feezápisné

extortionate: extortionate feespřemrštěné poplatky

fare: single/AmE one-way farejednoduché jízdné

fee: entrance feevstupné

feed: feed backmít odezvu, poskytovat zpětnou vazbu

fee-paying: fee-paying schoolškola vybírající školné

finder: finder's feenálezné

friend: fair-weather friendfalešný přítel, přítel z vypočítavosti

green: sport. green(s) feepoplatek za hru na golfovém hřišti

late: late fee(zvýšený) poplatek za zpoždění

licence: television licence feekoncesionářský poplatek za TV

lump: ekon. lump feepaušál, paušální poplatek

meter: hovor. feed the meterhodit peníze do parkovacích hodin

mooring: mooring feepoplatek za vyvázání/kotvení lodi

rail: rail fareželezniční jízdné

registration: registration feeregistrační poplatek

regulatory: regulatory feeregulační poplatek

round trip: round-trip farezpáteční jízdné

scale: ekon. scale of feessazebník poplatků, tarif

school: school feeškolné

spectator: spectator feespoplatky diváků

table: tech. feed tablepodávací stůl

tape: tape feedposuv pásku

trade: fair tradespravedlivý obchod, vzájemně výhodný obchod, oboustranně bezcelní obchod

either: He was never either frank or fair.Nebyl nikdy ani upřímný, ani spravedlivý.

autorský: royalties on sth, za poskytnutí práv copyright fee(s)autorské poplatky z čeho

černý: fare dodger, skrytý na palubě lodi ap. stowaway, kdo se přiživuje free riderčerný pasažér

dopadnout: come off/turn out well/badly, pochodit fare well/badlydopadnout dobře/špatně

jídelní: (the) menu, carte (du jour), zast. bill of farejídelní lístek

koncesionářský: licence feeskoncesionářské poplatky televizní ap.

načisto: make a fair copy of sthpřepsat co načisto

plný: full fareplné jízdné

poctivý: fair playpoctivá hra

pochodit: come off/fare well/badlypochodit dobře/špatně

poloviční: half(-fare)poloviční jízdenka

poplatek: charge a fee for sthúčtovat si poplatek za co

posuv: tape feedposuv pásku

prodejní: trade fairprodejní veletrh

příspěvek: membership fee/dues/contribution/subscriptiončlenské příspěvky

sazebník: fares tariffsazebník jízdného

slabý: the weaker/fair sexpřen. slabší pohlaví

veletrh: Brno Fairs and ExhibitionsBrněnské veletrhy a výstavy

vlastnit: hold in feepráv. absolutně vlastnit

krmit: bottle-feed sb/sth, feed sb/sth from/with a bottlekrmit koho/co z láhve

křivdit: To be fair to him..., To do him justice..., i přes jiná negativa To give the devil his due...Abychom mu nekřivdili ...

najíst se: give sb something to eat, nakrmit feed sbdát komu najíst

nažrat se: feed the dogdát nažrat psovi

pěkný: nice/fine/fair weatherpěkné počasí

přepis: fair/clean copypřepis na čisto

spravedlivý: fair trialspravedlivý soud

chuť: put sb off his/her feedzkazit komu chuť

každý: in all weathers, (in) fair (weather) and foulza každého počasí za všech okolností

načerno: dodge the fare, skrytý na lodi ap. stow awayjet načerno

pasažér: skrytý ap. stowaway, ve vlaku ap. fare dodgerčerný pasažér

ručička: spoon-feed sb, rozmazlovat nanny sbvodit koho za ručičku

účel: The end justifies the means., All's fair in love and war.Účel světí prostředky.

zkazit: put sb off his/her feedzkazit chuť komu

admission: admission (fee)vstupné