Hlavní obsah

poplatek

Podstatné jméno, rod mužský

  • za co charge for sth(za služby ap.) fee(členský ap.) due(s)účtovat si poplatek za cocharge a fee for sthmanipulační poplatekhandling chargeletištní poplatekairport taxtelefonní poplatkyphone chargesdálniční poplatekAmE highway/BrE motorway toll

Vyskytuje se v

autorský: autorské poplatky z čehoroyalties on sth, za poskytnutí práv copyright fee(s)

bez, beze: bez poplatkufree of charge, dálnice ap. toll-free, zdarma for free

dálniční: dálniční poplatek(motorway) toll

koncesionářský: koncesionářské poplatky televizní ap.licence fees

letištní: letištní poplatekairport tax

poštovní: poštovní poplatkypostal charges

pronájem: poplatek za pronájemhire charge

včetně: včetně všech poplatků cena dovolené ap.all-inclusive

sazebník: sazebník poplatkůschedule of charges

additional: additional chargepříplatek, přirážka, dodatečný poplatek

bank: ekon. bank chargespoplatky za vedení účtu (a transakce)

cancellation: cancellation feestorno poplatek

charge: additional chargedodatečný poplatek, doplatek, příplatek

charge: bank chargesbankovní poplatky

congestion: congestion chargepoplatek za vjezd do centra (města)

customs: customs dutyclo, celní poplatek

excess baggage: excess baggage chargepoplatek za nadváhu zavazadel

extortionate: extortionate feespřemrštěné poplatky

fee: arbitration feearbitrážní poplatek

fee: licence feelicenční/koncesionářský poplatek

green: sport. green(s) feepoplatek za hru na golfovém hřišti

inclusive: inclusive pricecena včetně všech poplatků, celková cena

late: late fee(zvýšený) poplatek za zpoždění

licence: television licence feekoncesionářský poplatek za TV

lump: ekon. lump feepaušál, paušální poplatek

mooring: mooring feepoplatek za vyvázání/kotvení lodi

postal: postal chargespoštovní poplatky

registration: registration feeregistrační poplatek

regulatory: regulatory feeregulační poplatek

scale: ekon. scale of feessazebník poplatků, tarif

spectator: spectator feespoplatky diváků

telephone: telephone chargehovorné, telefonní poplatek

token: token chargesymbolický poplatek