Hlavní obsah

customs [ˈkʌstəmz]

Podstatné jméno

  1. celní úřadcustoms housecelnice budova ap.customs officercelníkdeclare sth to (the) customscelně přihlásit, proclít coclear customsbýt proclen zboží ap., proclít zbožíclear sth through customsproclít, celně odbavit co
  2. celnice

Přídavné jméno

  • celnícustoms dutyclo, celní poplatekcustoms brokercelní agent

Vyskytuje se v

barrier: celní bariéry bránící dovozu ap.customs barriers

board: celní správaboard of customs

clear: proclít, celně odbavit coclear sth through customs

clearing: proclení, celní odbavení čehoclearing of sth through customs

customs: celnice budova ap.customs house

declaration: celní prohlášenícustoms declaration

examination: celní prohlídka zboží ap.customs examination

inspection: celní kontrolacustoms inspection

officer: celní úředník, celníkcustoms officer

receipt: celní potvrzeníekon. customs receipt

tribal: kmenové zvykytribal customs

celní: celní úřadkancelář ap. customs (office), orgán BrE Customs (and Excise), AmE Customs Service

formalita: celní formalitycustoms formalities

pásmo: pohraniční/celní pásmofrontier/customs area/zone

proclít: proclít zbožíclear the goods (through customs), clear customs

prohlášení: celní prohlášenícustoms declaration

prohlídka: celní prohlídkacustoms inspection

úřad: celní úřadcustoms office

zakázka: vyrobený na zakázkuna míru ap. custom-made, oblek ap. BrE form. bespoke, custom-tailored, na objednávku made to order

zakázkový: zakázkový nábytekcustom furniture

zvyk: lidové zvykyfolk customs

přehrada: celní přehradacustoms barrier