Hlavní obsah

inspection [ɪnˈspekʃən]

Vyskytuje se v

close: (up)on closer inspectionpři/po důkladnější prohlídce

kontrola: ticket inspectionkontrola jízdenek

prohlídka: customs inspectioncelní prohlídka

revize: ticket inspectionrevize jízdenek

inspection: customs inspectioncelní kontrola