Hlavní obsah

celní

Přídavné jméno

  • customscelní úřad(kancelář ap.) customs (office), (orgán) BrE Customs (and Excise), AmE Customs Service

Odvozená slova

clo

Vyskytuje se v

formalita: celní formalitycustoms formalities

pásmo: pohraniční/celní pásmofrontier/customs area/zone

prohlášení: celní prohlášenícustoms declaration

prohlídka: celní prohlídkacustoms inspection

sklad: celní sklad zboží k procleníbonded warehouse

skladiště: ekon. celní skladištěbonded warehouse

úřad: celní úřadcustoms office

přehrada: celní přehradacustoms barrier

barrier: customs barrierscelní bariéry bránící dovozu ap.

board: board of customscelní správa

bond: ekon. goods in bondzboží vázané v celním skladu, zboží pod celní uzávěrou

clearing: clearing of sth through customsproclení, celní odbavení čeho

customs: customs dutyclo, celní poplatek

customs: customs brokercelní agent

declaration: customs declarationcelní prohlášení

examination: customs examinationcelní prohlídka zboží ap.

free: ekon. free entryvolný vstup, celní prohláška ke zboží nepodléhajícímu clu

inspection: customs inspectioncelní kontrola

officer: customs officercelní úředník, celník

port: port of entrycelní přístav

receipt: ekon. customs receiptcelní potvrzení

war: ekon. tariff warcelní válka

warehouse: bonded warehousecelní skladiště