Hlavní obsah

clo

Vyskytuje se v

customs: clo, celní poplatekcustoms duty

duty: prominutí claekon. duty remission

free: volný vstup, celní prohláška ke zboží nepodléhajícímu cluekon. free entry

import: dovozní cloimport duty

liable: podléhající cluliable to duty

prohibitive: prohibitivní cloprohibitive duty

clo: osvobozený od claduty free