Hlavní obsah

clo

Vyskytuje se v

customs: customs dutyclo, celní poplatek

duty: ekon. duty remissionprominutí cla

duty: ekon. protective dutyochranné clo

duty: ekon. import/export dutydovozní/vývozní clo

duty: impose duty on sthuvalit clo na co

free: ekon. free entryvolný vstup, celní prohláška ke zboží nepodléhajícímu clu

import: import dutydovozní clo

liable: liable to dutypodléhající clu

prohibitive: prohibitive dutyprohibitivní clo