Hlavní obsah

prohlídka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (prohlédnutí) inspection(ohledání) examination(důkladná) scrutinyprohlídka městacity tour, sightseeing (tour)
  2. (kontrola) inspection(servisní) service(komplexní údržbová) overhaulcelní prohlídkacustoms inspectiontech. technická prohlídka vozidlaBrE MOT test, technical inspectionpráv. domovní prohlídkahouse searchpráv. povolení k domovní prohlídcesearch warrant
  3. (lékařská) med. medical exam(ination), (medical) check(-)up, health checkjít na prohlídkuhave a checkup

Vyskytuje se v

domovní: house searchdomovní prohlídka

osobní: body search, osaháním přes šaty pat-down, až do naha strip-searchosobní prohlídka

památka: sightseeing (tour)prohlídka památek

povolení: search warrantpráv. povolení k domovní prohlídce

preventivní: (routine) checkupmed. preventivní prohlídka

průvodce: guided/conducted tour of sthprohlídka čeho s průvodcem

příkaz: search warrantpráv. příkaz k (domovní) prohlídce

zdravotní: medical examination, health check, check-upzdravotní prohlídka

biannual: med. biannual examinationprohlídka jednou za půl roku

close: (up)on closer inspectionpři/po důkladnější prohlídce

dental: dental caries/treatment/check-upzubní kaz/ošetření/prohlídka

examination: on closer examinationpři bližší prohlídce

search: body cavity searchprohlídka tělesných dutin

sightseeing: guided sightseeing tourokružní jízda (po památkách), prohlídka památek s průvodcem hl. z autobusu ap.

test: MOT testtechnická kontrola, kontrola technického stavu vozidla, prohlídka STK

tour: guided tourprohlídka s průvodcem

view: order to viewžádost o zpřístupnění objektu k prohlídce pro zájemce o koupi ap.

warrant: search warrantpovolení k domovní prohlídce

prohlídka: city tour, sightseeing (tour)prohlídka města