Hlavní obsah

check [tʃek]

Sloveso

  1. sth (z)kontrolovat, (pr)ověřit, (pro)zkoumat co dokument ap.Check the text for errors.Zkontrolujte, zda nejsou v textu chyby.check sth against sthporovnat, srovnat co s čímcheck sth with sbporadit se o čem s kým, ověřit si co u koho
  2. sth AmE odškrtnout, zaškrtnout, zatrhnout co položku na seznamu, okénko ap.check boxzaškrtávací okénko, výp. zatržítkoBrE= tick
  3. sth zastavit, zarazit, zadržet co šíření, útočníka ap.check osfzarazit se v půli věty ap.
  4. check (in) sth předat k odbavení, odbavit co zavazadla na letišti před nástupem

Vyskytuje se v

check in: check sb inzapsat koho na recepci hotelu, odbavit koho před odletem

giro: giro (cheque)poukázka na podporu v nezaměstnanosti/nemocenské dávky

rain check: take a rain checkon sth nechat co na jindy pozvání ap.

bad: bad chequenekrytý/neproplatitelný/neplatný šek

bank: ekon. bank chequebankovní šek

box: check boxzaškrtávací okénko, výp. zatržítko

cash: cash a chequenechat si proplatit šek

certify: certified chequebankou ověřený šek

checked: vet checkedveterinárně vyšetřený

check in: check in the luggageodbavit zavazadla před odletem

check-in: check-in (counter)místo odbavení, odbavovací přepážka na letišti

check-in: baggage check-inodbavení zavazadel před odletem

cheque: traveller's chequecestovní šek

dental: dental caries/treatment/check-upzubní kaz/ošetření/prohlídka

disability: AmE disability checkšek na dávku pro invalidní důchodce, přen. invalidní důchod

dishonour: dishonoured chequenepřijatý šek odmítnutý při předložení

inventory: inventory checkinventura, kontrola zásob

negotiable: negotiable chequepřevoditelný šek

roadside: roadside checksilniční kontrola

security: security checkbezpečnostní kontrola při vstupu ap.

smog: smog check/testkontrola emisí vozidla

uncovered: uncovered chequenekrytý šek

check out: Everything checks out.Všechno (to) sedí.

blank cheque: give sb a blank chequedát komu volnou ruku