Hlavní obsah

traveller, AmE! traveler [ˈtrævələ or -vlə]

Vyskytuje se v

armchair: armchair traveller/travelcestovatel/cestování prstem po mapě

cheque: traveller's chequecestovní šek

strand: The storm stranded many travellers at the airports.Bouře uvěznila na letištích mnoho cestujících.

cestující: travelling salesman, commercial travellerobchodní cestující

obchodní: commercial traveler, traveling salesman, hovor. bagmanobchodní cestující