Hlavní obsah

strand [strænd]

Sloveso

  1. přen.uvěznit koho kde znemožnit pohyb ap., nechat v úzkých koho způsobit uvíznutí ap.The storm stranded many travellers at the airports.Bouře uvěznila na letištích mnoho cestujících.be strandedbýt uvězněn bouří ap., uvíznout bez peněz ap., zůstat bez pomocileave sb strandednechat koho ve štychu/na holičkách/na pospas
  2. loď.najet na břeh loď

Vyskytuje se v

strand: be strandedbýt uvězněn bouří ap., uvíznout bez peněz ap., zůstat bez pomoci

trčet: We got stuck/We were stranded there.Zůstali jsme tam trčet.