Hlavní obsah

obchodní

Přídavné jméno

  • trade, commercial(o podnikání) business(obchodnický ap.) mercantileJe na obchodní cestě.He is on a business trip.obchodní důmdepartment store, (velký) (shopping) mallobchodní dopisbusiness letterobchodní zákoník/právocommercial code/lawobchodní komorachamber of commerceobchodní názevtrade nameobchodní značkatrademarkobchodní cestujícícommercial traveler, traveling salesman, hovor. bagmanobchodní zástupcesales representative

Vyskytuje se v

akademie: obchodní akademiebusiness college/school

cestující: obchodní cestujícítravelling salesman, commercial traveller

dům: obchodní důmdepartment store

jednání: obchodní jednánívyjednávání business negotiation(s), obchody business dealings

komora: obchodní/hospodářská komorachamber of commerce

korespondence: obchodní korespondencebusiness correspondence

loďstvo: obchodní loďstvomerchant marine

právo: práv. obchodní/trestní/hmotné právocommercial/criminal/substantive law

prozradit: prozradit obchodní tajemstvídivulge a trade secret

přirážka: obchodní přirážka maržemarkup

registrace: ekon. registrace obchodní známkytrademark registration

rejstřík: ekon. obchodní rejstříkbusiness/commercial register, BrE register of companies, úřad Companies House/Registration Office, přen. Registrar of Companies

řetězec: obchodní řetězecretail chain

schůzka: obchodní/pracovní schůzkabusiness appointment

společník: obchodní společníkbusiness partner/associate

tajemství: obchodní tajemstvítrade secret

zákoník: práv. občanský/trestní/obchodní zákoníkCivil/Criminal/Commercial Code

zástupce: obchodní zástupce(sales) representative, prodejce salesman, selling agent

zastupitelství: obchodní zastupitelstvísales agency, commercial representation

zisk: obchodní ziskytrading profits

značka: obchodní značkatrademark, brand name

partner: obchodní partnertrading partner, společník business associate

úmluva: mezinárodní/obchodní úmluvainternational/business convention

address: business addressadresa (sídla) firmy, obchodní adresa

adverse: ekon. adverse trade balancepasivní/nepříznivá obchodní bilance

associate: business associateobchodní společník

brand: brand loyaltyvěrnost (obchodní) značce

brand: brand managermanažer (obchodní) značky

call: ekon. cold callneohlášená obchodní návštěva

certificate: Certificate of Incorporationpotvrzení o zápisu do obchodního rejstříku

commercial: ekon. commercial letterobchodní dopis

commercial: ekon. commercial codeobchodní zákoník

commercial: ekon. commercial papersobchodní cenné papíry

company: práv., ekon. company lawfiremní právo, zákon o (obchodních) společnostech

company: BrE Companies Houserejstříkový soud, obchodní rejstřík orgán

condition: (general) terms and conditionsvšeobecné obchodní podmínky

correspondence: ekon. business correspondenceobchodní korespondence

department: sales departmentobchodní oddělení

district: business/shopping districtobchodní/nákupní čtvrť

fair: trade fairobchodní veletrh

law: company/commercial/competition lawfiremní/obchodní/soutěžní právo

letter: business letterobchodní dopis

manager: commercial managerobchodní ředitel

margin: ekon. trade marginobchodní rozpětí

marine: merchant marineobchodní loďstvo

merchant: merchant shipobchodní loď

paper: business papersobchodní listiny

partner: trading partnerobchodní partner

plan: ekon. business planpodnikatelský/obchodní záměr

register: ekon. business registerobchodní rejstřík

registered: registered companyzapsaná obchodní společnost

registrar: BrE Registrar of Companiessprávce obchodního rejstříku, přen. obchodní rejstřík

rival: business rivalsobchodní konkurenti

route: trade routeobchodní cesta

secretarial: secretarial collegeobchodní akademie pro budoucí sekretářky ap.

study: business studiesobchodní podnikání obor studia

tender: public tenderveřejná (obchodní) soutěž

trade: trade balanceobchodní bilance

trade: trade receivablespohledávky z obchodního styku

trade: ekon. trade registerobchodní rejstřík

trading: trading lossobchodní ztráta

transact: transact businessprovést obchodní transakci, uskutečnit obchod

treaty: ekon. treaty of commerceobchodní smlouva, dohoda o mezinárodním obchodu

unfair: unfair business practicesnekalé obchodní praktiky

war: trade warobchodní válka

writing: business writingpísemná obchodní komunikace, písemné obchodní sdělení