Hlavní obsah

obchodní

Přídavné jméno

  • trade, commercial(o podnikání) business(obchodnický ap.) mercantileJe na obchodní cestě.He is on a business trip.obchodní důmdepartment store, (velký) (shopping) mallobchodní dopisbusiness letterobchodní zákoník/právocommercial code/lawobchodní komorachamber of commerceobchodní názevtrade nameobchodní značkatrademarkobchodní cestujícícommercial traveler, traveling salesman, hovor. bagmanobchodní zástupcesales representative

Vyskytuje se v

akademie: obchodní akademiebusiness college/school

cestující: obchodní cestujícítravelling salesman, commercial traveller

dům: obchodní důmdepartment store

jednání: obchodní jednánívyjednávání business negotiation(s), obchody business dealings

komora: obchodní/hospodářská komorachamber of commerce

korespondence: obchodní korespondencebusiness correspondence

loďstvo: obchodní loďstvomerchant marine

právo: práv. obchodní/trestní/hmotné právocommercial/criminal/substantive law

prozradit: prozradit obchodní tajemstvídivulge a trade secret

přirážka: obchodní přirážka maržemarkup

registrace: ekon. registrace obchodní známkytrademark registration

rejstřík: ekon. obchodní rejstříkbusiness/commercial register, BrE register of companies, úřad Companies House/Registration Office, přen. Registrar of Companies

řetězec: obchodní řetězecretail chain

schůzka: obchodní/pracovní schůzkabusiness appointment

společník: obchodní společníkbusiness partner/associate

tajemství: obchodní tajemstvítrade secret

zákoník: práv. občanský/trestní/obchodní zákoníkCivil/Criminal/Commercial Code

zástupce: obchodní zástupce(sales) representative, prodejce salesman, selling agent

zastupitelství: obchodní zastupitelstvísales agency, commercial representation

zisk: obchodní ziskytrading profits

značka: obchodní značkatrademark, brand name

partner: obchodní partnertrading partner, společník business associate

úmluva: mezinárodní/obchodní úmluvainternational/business convention

address: adresa (sídla) firmy, obchodní adresabusiness address

adverse: pasivní/nepříznivá obchodní bilanceekon. adverse trade balance

associate: obchodní společníkbusiness associate

brand: věrnost (obchodní) značcebrand loyalty

call: neohlášená obchodní návštěvaekon. cold call

certificate: potvrzení o zápisu do obchodního rejstříkuCertificate of Incorporation

commercial: obchodní dopisekon. commercial letter

company: firemní právo, zákon o (obchodních) společnostechpráv., ekon. company law

condition: všeobecné obchodní podmínky(general) terms and conditions

correspondence: obchodní korespondenceekon. business correspondence

department: obchodní oddělenísales department

district: obchodní/nákupní čtvrťbusiness/shopping district

fair: obchodní veletrhtrade fair

law: firemní/obchodní/soutěžní právocompany/commercial/competition law

letter: obchodní dopisbusiness letter

manager: obchodní ředitelcommercial manager

margin: obchodní rozpětíekon. trade margin

marine: obchodní loďstvomerchant marine

merchant: obchodní loďmerchant ship

paper: obchodní listinybusiness papers

plan: podnikatelský/obchodní záměrekon. business plan

register: obchodní rejstříkekon. business register

registered: zapsaná obchodní společnostregistered company

registrar: správce obchodního rejstříku, přen. obchodní rejstříkBrE Registrar of Companies

rival: obchodní konkurentibusiness rivals

route: obchodní cestatrade route

secretarial: obchodní akademie pro budoucí sekretářky ap.secretarial college

study: obchodní podnikání obor studiabusiness studies

tender: veřejná (obchodní) soutěžpublic tender

trade: obchodní bilancetrade balance

trading: obchodní ztrátatrading loss

transact: provést obchodní transakci, uskutečnit obchodtransact business

treaty: obchodní smlouva, dohoda o mezinárodním obchoduekon. treaty of commerce

unfair: nekalé obchodní praktikyunfair business practices

war: obchodní válkatrade war

writing: písemná obchodní komunikace, písemné obchodní sděleníbusiness writing

obchodní: obchodní důmdepartment store, velký (shopping) mall