Hlavní obsah

dům

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (budova) building(obytný hl. rodinný) houserodinný důmfamily houseBílý důmWhite House
  2. (instituce) house, residence, centreobchodní důmdepartment store
  3. (domov) homeutéct z domurun away from home

Vyskytuje se v

azylový: reception centre, noční útulek night shelterazylový dům

bílý: the White HouseBílý dům

činžovní: BrE block of flats, AmE apartment building, starý tenement (house)činžovní dům

donáška: home delivery (service)donáška do domu

hypotéka: mortgaged (house)(dům) zatížený hypotékou

klíč: house keyklíč od domu

kulturní: community centrekulturní dům/středisko

nájemní: rental house/housing/flatsnájemní dům/bydlení/byty

obchodní: department store, velký (shopping) mallobchodní dům

rodinný: (one-)family/samostatný detached houserodinný dům

roubený: log house/homeroubená stavba, roubený dům

roznáška: home deliveryroznáška do domu

veřejný: brothel, bordello, euf. house of ill reputeveřejný dům nevěstinec

vykřičený: house of ill fame, brothel, zast. bawdy housevykřičený dům

zahrada: BrE back garden, AmE backyardzahrada za domem

cesta: On the way home I ...Cestou domů jsem ...

cihlový: brick housecihlový dům

domů: I must go home.Musím jít domů.

doprovodit: He walked her home.Doprovodil ji domů.

hořet: Our house is on fire!Hoří nám dům!

kolem: A car drove past the house.Kolem domu projelo auto.

malý: Our house is even smaller than yours.Náš dům je ještě menší než váš.

místo: She went home instead.Místo toho šla domů.

nabídnout se: He offered to drive me home.Nabídl se, že mě odveze domů.

nahrnout se: They crowded into the house.Nahrnuli se do domu.

nedaleko: It is a short way from our house.Je to nedaleko (od) našeho domu.

nejdřív: I'll go home first.Nejdřív půjdu domů.

nesmět: He wasn't allowed to leave the house.Nesměl vyjít z domu.

panelový: (concrete) high-rise blockpanelový dům vysoký

pokojný: quiet housepokojný dům

poslat: send sb homeposlat koho domů

pospíchat: He hurried home.Pospíchal domů.

postavit: The house was built of ...Dům byl postaven z ...

prodrat se: He forced his way into a house.Prodral se do domu.

přestěhovat se: They moved into a new house.Přestěhovali se do nového domu.

přiblížit se: We approached the house.Přiblížili jsme se k domu.

rád: We had better go home.Měli bychom raději jít domů.

rodný: native home, osobnosti birthplacerodný dům

rovnou: Go straight home.Jdi rovnou domů.

rozpadat se: The old houses are crumbling (away).Staré domy se rozpadají.

se, si: Houses are being built.Domy se staví.

smět: He wasn't allowed to leave the house.Nesměl opustit dům.

spěchat: He hurried home.Spěchal domů.

stát: One house remained standing.Jeden dům zůstal stát.

udeřit: The house was struck by lightning.Do domu udeřil blesk.

v, ve: He is in the house.Je v domě.

vycházet: She doesn't leave the house.Nevychází z domu.

vynést: He carried it out of the house.Vynesl to z domu.

zamířit: head homezamířit domů

zapálit: They set his house on fire.Zapálili mu dům.

zavést: take sb homezavést koho domů

back: BrE, hovor. round the backvzadu (za domem)

birthing: birthing centreporodní dům

block: block of flatspanelák, činžovní dům, bytový dům

bound: homeward-boundna cestě domů, směřující domů z cest ap.

clapboard: clapboard sidingpřekládané obložení domu prkny horní lišta zčásti překrývá spodní

delivery: home deliveryroznáška/rozvážka do domu, dovoz/dodání (až) domů

financial: financial housefinanční dům, přen. finance osobní ap.

flat: block of flatsobytný dům, činžák, bytový dům

garden: back gardenzahrádka za domem

home: home workingpráce z domu/doma

homeward: homeward journeycesta domů

house: three-bedroom housedům se třemi ložnicemi

improvement: home improvementsúpravy domu

live-in: live-in nannychůva bydlící v domě zaměstnavatele

seaside: seaside housedům u moře

street: street numberčíslo domu v ulici

weekly: weekly boarderstudent dojíždějící z internátu o víkendech domů

yard: back yarddvorek za domem

behind: He left the car behind the house.Nechal auto za domem.

make: The house was made of brick.Dům byl postaven z cihel.

move into: We moved into a new house.Nastěhovali jsme se do nového domu.

one: He sold his house and moved to a smaller one.Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.

reputed: The house is reputed to be haunted.Povídá se, že v tom domě straší.

sooner: No sooner had she come than he called.Sotva přišla domů, už volal.

very: in this very houseprávě v tomto domě

dům: family houserodinný dům