Hlavní obsah

poslat

Dokonavé sloveso

  1. (člověka) koho kam send sb swhhovor. pack sb off swh(k odborníkovi ap.) refer sb to sb/sthposlat koho domůsend sb home
  2. (odeslat) co send (off)(poštou) postAmE mail, dispatch sth(poukázat peníze) form. remit(přihrávku, podat ap.) pass sthposlat dopissend a letterposlat co spěšněsend sth expressposlat co dokola bonboniéru ap.pass sth (a)round

Vyskytuje se v

dobírka: send sth cash on deliveryposlat co na dobírku

fax: send sth by faxposlat co faxem

pošta: send sth by post/mail, BrE post/AmE mail sthposlat co poštou

přání: send sb a greeting (card)poslat komu přání

adresa: Send it to this address.Pošlete to na tuto adresu.

dál: Pass it on.Pošli to dál.

do: I will send it by Monday.Pošlu to do pondělka.

e-mail: Send me an e-mail.Pošli mi e-mail.

esemeska: Text me!Pošli mi esemesku!

exil: exile sbposlat koho do exilu

jim: I will send it to them.Pošlu jim to.

mi: Send it to me.Pošli mi to.

mříž: put sb behind barsposlat koho za mříže

nám: Send it to us.Pošlete nám to.

nechť: Tell him to send it to me.Řekni mu, nechť mi to pošle.

nejlépe: Send it, preferably by e-mail.Pošlete to, nejlépe e-mailem.

nejraději: Send it, preferably by e-mail.Pošlete to, nejraději e-mailem.

pohled: send sb a cardposlat komu pohled

stihnout: I didn't manage to send it.Nestihl jsem to poslat.

vám: I will send it to you.Já vám to pošlu.

zvědavý: I wonder if he'll send it.Jsem zvědavý, jestli to pošle.

plyn: send sb to the gas chamberhovor. poslat koho do plynu plynové komory

along: send alongzaslat, poslat co/koho kam

cc: cc sb on sthposlat komu kopii čeho e-mailu

kiss: AmE, slang. kiss sb offnebrat vůbec vážně, povýšeně ignorovat, lehce se povyšovat nad koho, poslat do háje koho

prison: put sb in prisonuvěznit, zavřít, poslat do vězení koho

recorded delivery: send sth recorded deliveryposlat co doporučeně

registered: send sth by registered post/mailposlat doporučeně/jako cenné psaní co

remand: práv. remand sb in custodyvrátit koho do vyšetřovací vazby, znovu poslat koho do vazby obžalovaného

send: send (an) saeposlat s ofrankovanou obálkou a zpáteční adresou

torture: put sb to tortureposlat koho na mučidla, podrobit koho mučení

turn back: turn sb backposlat zpět, vrátit koho

wave: wave sb outmáváním poslat ven koho

have: You haven't sent her away, have you?Neposlali jste ji pryč, že ne?

much: They sent as much as 6 million for charity.Poslali celých 6 milionů charitě.

pass on: Pass it on.Pošli to dál.

text: I'm gonna text you.Pošlu ti esemesku.

whom: I want to send a telegram. – To whom?Chci poslat telegram. – Komu?

poslat: send sth expressposlat co spěšně