Hlavní obsah

send [send]

Slovesopt&pp sent

  1. poslat, zaslat, odeslatsend wordvzkázatsend (an) saeposlat s ofrankovanou obálkou a zpáteční adresousend one's best wishessrdečně pozdravovat
  2. vysílat signál ap.
  3. mrštit, vrhnout, (od)hodit koho/co kam výbuch střepinu ap.
  4. přivést, dohnat k šílenství ap., uvést do jistého stavusend sb into fits of laughteršíleně rozesmát koho

Vyskytuje se v

sand: písčina pláž ap.sands

send down: jít do vězeníbe sent down

send forth: vyslat koho na cesty ap.send sb forth

send in: poslat dál koho hosta do kanceláře ap.send sb in

send out: zapustit kořeny, vyrašit rostlinasend out roots

send up: parodovat, zesměšňovat, imitovat koho/co ironickysend sb/sth up

along: zaslat, poslat co/koho kamsend along

desert: pouštní písekdesert sand

frenzy: přivést koho k nepříčetnostidrive/work/send sb into a frenzy

invitation: rozeslat pozvánkysend out invitations

lizard: ještěrka obecnásand lizard

martin: břehule říčnísand martin

quarry: pískovnasand quarry

quartz: křemenný písekquartz sand

recorded delivery: poslat co doporučeněsend sth recorded delivery

registered: poslat doporučeně/jako cenné psaní cosend sth by registered post/mail

regret: zdvořile odmítnout pozvání vzkazem ap.send one's regrets

send: vzkázatsend word

sending-off: přestupek vedoucí k vyloučení hráčesending-off offence

shifting: pohyblivý/tekutý písekshifting sand

word: vzkázat, oznámit komu cosend word of sth

been: Už to bylo odesláno.It has been sent.

have: Neposlali jste ji pryč, že ne?You haven't sent her away, have you?

let: Ať to neposílají.Let them not send it.

much: Poslali celých 6 milionů charitě.They sent as much as 6 million for charity.

whom: Chci poslat telegram. – Komu?I want to send a telegram. – To whom?

message: dát jasně najevo, vyslat zprávusend a message

dobírka: poslat co na dobírkusend sth cash on delivery

fax: poslat co faxemsend sth by fax

písek: hrady z písku na pláži ap.sand castles

poslat: poslat co spěšněsend sth express

pošta: poslat co poštousend sth by post/mail, BrE post/AmE mail sth

přání: poslat komu přánísend sb a greeting (card)

shůry: dar/seslaný shůrygift/sent from above

tekutý: tekuté pískyshifting sands

vyloučit: sport. vyloučit ze hryfotbalistu send off, v hokeji send sb to the penalty box, rule sb off the ice

adresa: Pošlete to na tuto adresu.Send it to this address.

: Zavolej jim, ať to neposílají.Call them not to send it.

běhat: Běhá mi z toho mráz po zádech.It gives me the shivers., It sends shivers down my spine., It makes my flesh creep.

do: Pošlu to do pondělka.I will send it by Monday.

e-mail: Pošli mi e-mail.Send me an e-mail.

jim: Pošlu jim to.I will send it to them.

mi: Pošli mi to.Send it to me.

nám: Pošlete nám to.Send it to us.

nechť: Řekni mu, nechť mi to pošle.Tell him to send it to me.

nejlépe: Pošlete to, nejlépe e-mailem.Send it, preferably by e-mail.

nejraději: Pošlete to, nejraději e-mailem.Send it, preferably by e-mail.

odeslat: Dopis byl již odeslán.The letter has been sent off.

pohled: poslat komu pohledsend sb a card

rozeslat: Rozeslal jsem pozvánky.I've sent out invitations.

stihnout: Nestihl jsem to poslat.I didn't manage to send it.

vám: Já vám to pošlu.I will send it to you.

vyslat: vyslat koho napředsend sb ahead

vzkázat: Vzkázal, že se opozdí.He sent word that he would be late.

zamrazit: Zamrazilo ho (z toho) v zádech.It sent chills down his back., Shivers ran down his spine.

zaslat: Zašlete (nám) životopis s ...Send in your CV with ...

zavolat: zavolat lékařesend for the doctor

zrnko: zrnka pískugrains of sand

zvědavý: Jsem zvědavý, jestli to pošle.I wonder if he'll send it.

plyn: hovor. poslat koho do plynu plynové komorysend sb to the gas chamber

Coventry: ignorovat koho, vůbec se nebavit s kým za trest ap.send sb to Coventry

a: tu a tamnow and then

ani: ani nenot really, méně než less than, nijak moc not particularly

brloh: hráčský brlohgambling den

čas: čas od časufrom time to time, at times, now and then

doba: od té dobyfrom that time on, since then

hned: hned jakas soon as, no sooner ... than

ihned: ihned jakas soon as, sotva no sooner ... than

jáma: přen. jáma lvoválion's den

nabíledni: být nabílednibe (self-)evident, be (more than) obvious, nad slunce jasnější be as clear as day

nadživotní: socha v nadživotní velikostilarger-than-life/heroic statue

nuže: nuže dobráall right then

od, ode: od té dobysince then, kniž. thenceforward(s)

víc: víc než dostmore than enough

všechen, všechna, všechno: nade vše(chno) víc než cokolimore than anything else

zase: ale zasebut then again

běžný: běžnější u žen než u mužůmore prevalent in women than in men

bohatě: To bude bohatě stačit.It will do nicely., It'll be more than enough.

daleko: být daleko lepší (než...)be far better (than...), hovor. be miles better (than...)

dojít: Pak mu to došlo.Then the penny dropped., Then it dawned on him.

chytrý: Je mnohem chytřejší, než vypadá.She is much cleverer than she looks.

jindy: více než kdy jindymore than ever

lehký: Bude to lehčí než minule.It will be easier than last time.

malý: Náš dům je ještě menší než váš.Our house is even smaller than yours.

menší: On je mnohem menší než já.He is much shorter than me.

mladší: Je o tři roky mladší než já.He is three years younger than me.

necelý: za necelý rokin less than a year

nejvíc: nejvíc pět tisícfive thousand at most, no more than five thousand

než: Než tady čekat, půjdu sám.I'll go alone rather than wait.

ono: Ono se to snadno řekne ...It is easier said than done ...

plácnout si: Tak co? Plácneme si?Is it a deal then?, Do we have a deal?

potom: A co potom?And then what?

protáhnout se: Protáhlo se to.It took longer (than planned)., It got stretched out., o vleklém ap. It got dragged out., rozhodnutím ap. It got extended.

snadno: To se snadno řekne.Easier said than done.

spíš: Byl spíš naštvaný než smutný.He was more angry than sad.

svítat: Pak mi začalo svítat.Then it began to dawn on me.

tak: Tak co? rozhodl jsi se?Well, then?

tedy: Začněme tedy.Let's start then.

tehdejší: tehdejší prezidentthe then president

vložit se: Pak jsem se do toho vložil já.Then I intervened.

vysoko: ještě výš(e) než coeven higher than sth

vysoký: být o něco vyšší než kdo/cobe a bit higher/hl. o lidech taller than sb/sth

vyšší: On je vyšší než já.He is taller than me.

zadat: ...si v ničem nezadá s ......is not any worse than, ...compares favourably with...

zahlédnout: Pak jsem ji zahlédl.Then I caught a sight of her.

zaletět: Zaletím si občas do New Yorku.I fly to New York now and then.

řezat: Dvakrát měř, jednou řež.Look before you leap., Better (to be) safe than sorry.

táhnout: Ve dvou se to lépe táhne.Two is better than one.

uplynout: Od té doby už uplynulo hodně vody.A lot of water has flowed under the bridge since then.

užitek: nadělat víc škody než užitkudo more harm than good, be more trouble than worth

after: the day after tomorrowpozítří, den po zítřku

alternate: on alternate dayskaždý druhý den

armistice: Armistice DayDen příměří 11. listopad, konec 1. sv. války

atonement: náb. Day of AtonementDen smíření, Jom Kipur židovský svátek

back: tenkrátback then

bummer: hovor. have a bummer of a daymít den blbec

close: at the close of the dayna konci dne

daily: on a daily basiskaždodenně, každý den

day: leap/bissextile daypřestupný den

daytime: in the daytimeve dne, za dne, během dne

degree: degree dayden promoce, tech. denostupeň míra poklesu vnitřní teploty - náročnost budovy na vytápění

again: ale taky, ale stejně takbut/then/there again

bark: kdo hovor. není tak zlý, jak vypadásb's bark is worse than his bite

better: už vědět, že co není správné(should) know better (than)

but: ale zase/na druhou stranubut then (again)

chew: ukousnout (si) příliš velké soustobite off more than one can chew

easy: to se lehko řekne, (ale udělat to), ono to není jenom takeasier said than done

every: občas, tu a tam, příležitostněevery now and then, every once in a while

less: ani ne tak co jako spíš(e)less sth than

more: více než, přes kolikmore than

nothing: lepší než nicbetter than nothing

now: tak(že), a teď uvození nového tématunow (then)

other: nikdo jiný než kdo, nic jiného než co překvapivěnone/no other than

rather: spíše než při srovnávání dvou věcírather than

sooner: sotva (co), hned jak, jen(om) cono sooner ... than

than: více/méně než comore/less than

then: takže, tak ... uvození řeči ap.now then

there: ihned, okamžitě, na místě učinitthere and then, then and there

worse: neuškodilo by udělat coyou can do worse than do sth