Hlavní obsah

Spojka

  1. (nepřímá žádost) to(aby, účel) so thatPospěš, ať to nepropásneš.Hurry up so that you don't miss it.Řekni mu, ať přestane.Tell him to stop.Zavolej jim, ať to neposílají.Call them not to send it.
  2. (jedno jak) no matter how, howeverpomocí složenin s ever: whenever, whatever, wherever ap.Ať se snažila jakkoli ...However much/No matter how she tried ...Ať se stane cokoli ...Whatever happens, Come what may ...
  3. (vyj. sloučení, vyloučení)ať je (to) ... nebobe it ... or

Vyskytuje se v

žít: ať žijekdo/co při skandování ap. long live sb/sth, long may sb live, up (with) sth/sb!

stát: ať to stojí, co to stojí, stůj co stůjno matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the cost

: Ať jde!Let him go!

cokoli: Ať už si myslíte cokoli ...Whatever you may think ...

dařit se: Ať se daří!Good luck!

jakkoli: Ať to děláš jakkoli.No matter how you do it.

který: Ať je to, který chce.Whichever it is.

napadnout: Ať tě to ani nenapadne!Don't even think about it!, Don't you dare!

pozor: Dávej pozor, ať to nerozbiješ.Be careful not to break it.

připomenout: Připomeň mi, ať mu zavolám.Remind me to call him.

říct: Řekni mu, ať přestane.Tell him to stop.

: Už ať jsi pryč!Be off now!, Get off!

vidět: Ať už tě tu nevidím.Get lost.

propadnout se: Ať se propadnu, jestli ...I'll be damned if ...

zamést: Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.People who live in glass houses should not throw stones.

knowledge: pokud vím, pokud je mi známo, ať vzpomínám jak vzpomínámto my best knowledge

be: Ať je to alkohol nebo drogy ...Be it alcohol or drugs ...

careful: Dávej pozor ať to nerozbiješ.Be careful not to break it.

enjoy: Dobrou chuť., Nechte si chutnat., Ať vám chutná.Enjoy your meal.

have: Přesvědčil jsem ho, ať jí zavolá.I had him call her.

however: ať je sebevětšíhowever big he is

let: Nechte ho jít., Ať (si) jde. propusťte jejLet him go.

long: Brzy se vrať., Ať ti to dlouho netrvá.Don't be long.

may: Ať to trvá dlouho.Long may it continue.

sure: Ať to neztratíš!Make sure you don't lose it!

way: Ať je po tvém., Udělej to, jak chceš.Have it your (own) way.

whatever: Ať máte jakékoli pochybnosti.Whatever doubts you have.

wherever: Kamkoli jdu ..., Ať jdu kamkoli.Wherever I go ...

whether: ať už to řekli nahlas nebo newhether they said it aloud or not

whoever: ať vyhraje volby kdokoliwhoever wins the election

save: Ať žije král!God save the king!