Hlavní obsah

let

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pohyb vzduchem) flight(létání) flyingza/v letuin flight, (během) during the flight
  2. (cesta letadlem) flight, voyage(na misi ap.) missionMěli jste příjemný let?Did you have a good flight?v letu spěšněin hastepravidelný/mezinárodní/vnitrostátní letscheduled/international/domestic flightvyhlídkový letsightseeing flight

Vyskytuje se v

babí: babí létoIndian summer, kolem 18. října St Luke's summer, kolem 11. listopadu St Martin's summer

budoucí: v budoucích letechin the years to come

čtyřicátý: čtyřicátá létathe forties

dálkový: dálkové letylong-haul flights

dát: dát vědět komulet sb know

dát: dejme tomu ...(let's) suppose ..., let's assume

devadesátý: začátkem devadesátých letin the early nineties

dívčí: dívčí létagirlhood

do: Do toho!Dělej Go ahead., Posluž si Be my guest., povzbuzování Go go go!, na hokeji, fotbale ap. Let's go!

dvacátý: dvacátá létathe twenties

kosmický: kosmické letyspace flights

loni: loni v létělast summer

mezipřistání: let bez mezipřistánínonstop flight

osmdesátý: osmdesátá létathe eighties, the 80's

padesátý: padesátá létathe fifties

pravidelný: pravidelný letregular flight

raketa: raketa s plochou dráhou letucruise missile

sedmdesátý: sedmdesátá létathe seventies, the 70's

střemhlavý: let. střemhlavý letnose-dive, nosedive

šedesátý: šedesátá létathe sixties

třicátý: ve třicátých letechin the thirties

vnitrostátní: vnitrostátní letdomestic flight

aby: Jenom aby!Let's hope!, Hopefully!, kéž by If only!

: Ať jde!Let him go!

být: Je mi dvacet pět (let).I'm twenty five.

devatenáctý: osmdesátá léta devatenáctého stoletíeighteen eighties

domluvit: Nechte mne prosím domluvit.Please, let me finish.

dovršit: dovršit 18 letturn 18, reach 18 (years of age), reach the age of 18

hrozit: Hrozí mu až šest let vězení.He is facing up to six years in prison.

kolik: Kolik je ti let?How old are you?, What is your age?

kolik: Od/Do kolika let? věkuFrom/Till what age?

koncem: koncem devadesátých letin the late nineties

konec: na konci devadesátých letin the late nineties

léto: v létěin (the) summer

léto: Je léto.It is summertime.

léto: léta letoucí, po celá létafor years and years, for ages

léto: Kolik je ti let?How old are you?

léto: začátkem/koncem šedesátých letin the early/late sixties

pozdní: pozdní létolate summer

sólový: let. sólový letsolo flight

trvat: Jak dlouho trvá let?How long does the flight take?

věk: ve věku čtyřiceti letat the age of forty

vesmír: lety do vesmíruspace flights

vězení: odsoudit koho k deseti letům vězenísentence sb to ten year's imprisonment

vrchol: vrchol přílivu/létahigh tide/summer

začátek: na začátku 90. letin the early 90s

žhavý: žhavé létoscorching/blazing/blistering summer

air-to-air: air-to-air refuellingtankování za letu

back: a few years backpřed pár lety

bar: let down all the barsodstranit veškeré zábrany

charter: charter (flight)charterový let najatým letadlem

direct: direct flightpřímý let, přímá letecká linka

domestic: domestic flightvnitrostátní let

early: in the early 90sna začátku 90. let

eighty: late nineteen eightieskonec osmdesátých let dvacátého století

flight: connecting flight(letecký) přípoj, navazující let

flight: manned space flightlet do vesmíru s lidskou posádkou

flight: flight elevationvýška letu

haul: long-haul flightdálkový let

hungry: hungry yearshladová léta nouze ap.

in: let sb in on sthprozradit komu co, zasvětit koho do čeho

in-flight: in-flight refuellingtankování za letu

in-flight: in-flight moviefilm promítaný za letu

internal: internal flightvnitrostátní let

assume: let's assumepředpokládejme, že...

cat: let the cat out of the bagpustit si pusu na špacír, vykecat to nechtěně vyzradit

face: Let's face itPřiznejme si (to)., Co si budeme nalhávat.

fly: let flyat sb with sth vyletět na koho, pustit se do koho

guard: lower one's guard, let one's guard downztratit ostražitost, přestat si dávat pozor

hair: let one's hair downodvázat se, uvolnit se, chovat se přirozeně

let down: let sb downzklamat, zradit, nechat ve štychu koho nesplnit slib

let down: let sb downzapříčinit neúspěch, být příčinou neúspěchu koho

let in: let sb inpustit dovnitř, vpustit koho

let in on: let sb in onsth prozradit komu co, hovor. podělit se s kým o co, zasvětit koho do čeho tajemství, zprávy ap.

let into: let sb intosth zasvětit koho do čeho plánů, tajemství ap., prozradit komu co

let off: let sb offsth hl. BrE odpustit, prominout komu co, zprostit koho od čeho nenutit dělat

let off: let sb offdát mírný trest

say: (let's) sayřekněme, například, dejme tomu uvození

see: let's/let me seeokamžik, počkat, moment hned si vzpomenu ap.

side: let the side down(u)dělat ostudu rodině, známým ap.

slide: let sth slidenechat upadnout co, nestarat se o co, nedbat na co

slip: let slip sth(nechtěně) prozradit, prokecnout, provalit co

steam: let off steamvybít se, uvolnit se, odreagovat se