Hlavní obsah

let

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pohyb vzduchem) flight(létání) flyingza/v letuin flight, (během) during the flight
  2. (cesta letadlem) flight, voyage(na misi ap.) missionMěli jste příjemný let?Did you have a good flight?v letu spěšněin hastepravidelný/mezinárodní/vnitrostátní letscheduled/international/domestic flightvyhlídkový letsightseeing flight

Vyskytuje se v

cat: let the cat out of the bagpustit si pusu na špacír, vykecat to nechtěně vyzradit

face: Let's face itPřiznejme si (to)., Co si budeme nalhávat.

fly: let flyat sb vyletět na koho, pustit se do koho

guard: lower one's guard, let one's guard downztratit ostražitost, přestat si dávat pozor

hair: let one's hair downodvázat se, uvolnit se, chovat se přirozeně

let: let medovol(te) mi (, abych)

let down: let sb downzklamat, zradit, nechat ve štychu koho nesplnit slib

let in: let sb inpustit dovnitř, vpustit koho

let in on: let sb in onsth prozradit komu co, hovor. podělit se s kým o co, zasvětit koho do čeho tajemství, zprávy ap.

let into: let sb intosth zasvětit koho do čeho plánů, tajemství ap., prozradit komu co

let off: let sb offsth hl. BrE odpustit, prominout komu co, zprostit koho od čeho nenutit dělat

say: (let's) sayřekněme, například, dejme tomu uvození

see: let's/let me seeokamžik, počkat, moment hned si vzpomenu ap.

side: let the side down(u)dělat ostudu rodině, známým ap.

slide: let sth slidenechat upadnout co, nestarat se o co, nedbat na co

slip: let slip sthnechtěně prozradit co, prořeknout se

steam: let off steamvybít se, uvolnit se, odreagovat se

air-to-air: tankování za letuair-to-air refuelling

back: před pár letya few years back

bar: let down all the barsodstranit veškeré zábrany

charter: charterový let najatým letadlemcharter (flight)

direct: přímý let, přímá letecká linkadirect flight

domestic: vnitrostátní letdomestic flight

early: na začátku 90. letin the early 90s

eighty: konec osmdesátých let dvacátého stoletílate nineteen eighties

flight: (letecký) přípoj, navazující letconnecting flight

haul: dálkový letlong-haul flight

hungry: hladová léta nouze ap.hungry years

in: let sb in on sthprozradit komu co, zasvětit koho do čeho

in-flight: tankování za letuin-flight refuelling

internal: vnitrostátní letinternal flight

jiffy: za chvilku, cobydup, v cuku letuin a jiffy

joy: vyhlídkový letjoy flight

later: poslední léta života, závěrečná epochalater years

lead: let/put the dog off/on the leadpustit/dát psa z vodítka/na vodítko

long-haul: dálkový letlong haul flight

loose: let loosevydat ze sebe zvuk ap., pustit psa ap., seslat, dát průchod emocím ap., uvolnit

missile: střela s plochou dráhou letucruise missile

onward: navazující letonward flight

run away with: let/allow one's emotions run away with onenechat se unést/zmítat/ovládat emocemi

sight: not let sb out of one's sightnespustit koho z očí, nepustit koho z dohledu, stále koho sledovat

sightseeing: vyhlídkový letsightseeing flight

space: vesmírný letspace flight

suitable: nevhodný pro děti do pěti let hračka ap.not suitable for children under five

summer: loni v létělast summer

yell: let out a yellzařvat, zakřičet, vykřiknout

age: Kolik je ti let?What is your age?, What age are you?

billion: 5 miliard let5 billion years

board: Nastupujte na let 132.Flight 132 is now boarding.

explain: Let me explain it to you.Dovolte, abych vám to vysvětlil.

finish: Let me finish.Nech(te) mě domluvit.

get out: Let's get out of here.Vypadneme odsud.

go: Let's go for a walk.Pojďme se projít.

guess: Let me guess.Nech mě hádat.

hear: Let me hear from you.Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.

him: Let me talk to him.Nech mě s ním promluvit.

hope: Let's hope that ...Doufejme, že ...

immediately: Let me know immediately after you've finished it.Dej mi vědět hned jak to dokončíš.

introduce: Let me introduce myself.Dovolte, abych se představil.

assume: let's assumepředpokládejme, že...

late: na konci devadesátých letin the late 1990's

leave off: Let's start from where we left off.Začneme tam, kde jsme přestali.

let's: Let's go.Pojďme., Jdeme.

live: A dožil se 98 let.And he lived to be 98.

matter: Nehledě na to, kolik je mi let ...No matter how old I am ...

may: Nemoc se (třeba) nemusí po několik let projevit.The disease may not show for years.