Hlavní obsah

pravidelný

Přídavné jméno

  1. (stejnoměrně se opakující) regular(periodický) periodic(al)v pravidelných intervalechat regular intervalspravidelný letregular flightpravidelný odjezd podle jízdního řáduscheduled departure
  2. (rysy, tvar ap.) regular, symmetric(al)(geometrický) geometricgeom. pravidelný trojúhelníkregular triangle
  3. (dle pravidla) regularling. pravidelné slovesoregular verb

Vyskytuje se v

let: scheduled/international/domestic flightpravidelný/mezinárodní/vnitrostátní let

návštěvník: theatregoers, playgoers(pravidelní) návštěvníci divadel

nepravidelný: irregular heartbeatmed. nepravidelná srdeční činnost

sloveso: (ir)regular verbs(ne)pravidelná slovesa

departure: scheduled departurepravidelný odjezd podle jízdního řádu

goer: churchgoer/theatregoerpravidelný návštěvník kostela/divadla

heartbeat: irregular heartbeatnepravidelná srdeční činnost

incremental: incremental increasepravidelné zvýšení (platu) dle dohody

irregular: irregular heartbeatnepravidelná srdeční činnost, srdeční arytmie, nepravidelný tep

pulse: irregular pulsenepravidelný tep

save: BrE, ekon. save-as-you-earnzaměstnanecké spoření, systém pravidelného spoření obyvatelstva přímo ze mzdy

tetrahedron: regular tetrahedronpravidelný čtyřstěn

equally: equally spaced intervalspravidelné intervaly

service: The car should be serviced regularly.Auto by mělo mít pravidelný servis.

pravidelný: at regular intervalsv pravidelných intervalech