Hlavní obsah

nepravidelný

Přídavné jméno

  • irregular(nestejný) unevenmed. nepravidelná srdeční činnostirregular heartbeat

Vyskytuje se v

let: scheduled/international/domestic flightpravidelný/mezinárodní/vnitrostátní let

návštěvník: theatregoers, playgoers(pravidelní) návštěvníci divadel

pravidelný: at regular intervalsv pravidelných intervalech

sloveso: (ir)regular verbs(ne)pravidelná slovesa

departure: scheduled departurepravidelný odjezd podle jízdního řádu

goer: churchgoer/theatregoerpravidelný návštěvník kostela/divadla

heartbeat: irregular heartbeatnepravidelná srdeční činnost

incremental: incremental increasepravidelné zvýšení (platu) dle dohody

irregular: irregular heartbeatnepravidelná srdeční činnost, srdeční arytmie, nepravidelný tep

pulse: irregular pulsenepravidelný tep

save: BrE, ekon. save-as-you-earnzaměstnanecké spoření, systém pravidelného spoření obyvatelstva přímo ze mzdy

tetrahedron: regular tetrahedronpravidelný čtyřstěn

equally: equally spaced intervalspravidelné intervaly

service: The car should be serviced regularly.Auto by mělo mít pravidelný servis.

nepravidelný: irregular heartbeatmed. nepravidelná srdeční činnost