Hlavní obsah

job [dʒɒb]

Vyskytuje se v

devil: pekelná práce velmi obtížnádevil's own job

full-time: práce na plný úvazekfull-time job

job: funkce (udělované) z protekcejobs for the boys

applicant: uchazeč o prácijob applicant

apply: žádat o místo, ucházet se o práciapply for a job

boob: nechat si udělat silikony zvětšit prsahovor. get a boob job

centre: zprostředkovatelna práceBrE job centre

creation: tvorba pracovních místjob creation

cushy: teplé místečko, zašívárnacushy job

dead end: zaměstnání bez budoucnosti bez možnosti postupu ap.dead-end job

desk: kancelářská práce u psacího stoludesk job

dissatisfaction: nespokojenost s prací, pracovní nespokojenostjob dissatisfaction

half-time: práce na půl úvazkuhalf-time job

hunt: shánět prácibe on a job hunt

low: nízká pracovní pozicelow-level job

part-time: práce na částečný úvazekpart-time job

plum: teplé místečko, vysněné zaměstnáníplum job

prestige: (vysoce) prestižní zaměstnáníhigh-prestige jobs

put-up: trik, hovor. bouda, habaďůra, obl. fligna na lidiput-up job

satisfaction: spokojenost se zaměstnáním, pracovní uspokojeníjob satisfaction

seeker: lidé hledající práci, uchazeči o zaměstnáníjob seekers

semi-skilled: práce vyžadující částečnou kvalifikaci/zaučení hl. dělnickésemi-skilled jobs

sloppy: odbýt, odfláknout co práci ap.do a sloppy job of sth

training: školení při prácion-the-job training

vacation: prázdninová brigádavacation job

wage: špatně placená zaměstnánílow-wage jobs

before: Děti jsou pro ni přednější než práce.Her children come before her job.

danger: Hrozí mu, že přijde o práci.He is in danger of losing his job.

fine: Odvádíte skvělou práci.You're doing a fine job.

increasingly: Je stále těžší sehnat práci.It's increasingly difficult to get a job.

offer: Byla mi nabídnuta práce.I was offered a job.

shunt: Přesunuli je na jiné práce.They were shunted to different jobs.

will: Do března přijde o práci.By March she will have lost her job.

částečný: částečný pracovní úvazekpart-time job

holka: přen. holka pro všechnodogsbody, girl Friday, odd-job man

místo: volná (pracovní) místajob vacancies

nezaměstnanost: podpora v nezaměstnanostiunemployment benefit(s), hovor. dole, BrE, form. job seeker's allowance

plný: (práce na) plný úvazekfull-time job

podpora: pobírat podporu v nezaměstnanostireceive unemployment benefits, BrE receive job seeker's allowance

poloviční: (práce na) poloviční úvazekhalf-time job

práce: úřad práceemployment office, BrE job centre

prázdninový: prázdninová brigádasummer job

přijímací: přijímací pohovor(y)(job) interview(ing)

příležitost: pracovní příležitostjob opportunity, volné místo vacancy, opening

shánět: shánět prácilook for work, hovor. job-hunt

střídat: často střídat zaměstnáníchange jobs frequently, be a job-hopper

uchazeč: uchazeč o prácijob applicant

úřad: úřad prácehl. BrE employment office, zprostředkovatelna BrE job centre, v kontextu ČR též labour office

úvazek: práce na částečný/plný úvazekpart-time/full-time job

volný: volná (pracovní) místajob vacancies, openings

zkrácený: zaměstnání na zkrácený úvazekpart-time job

žádat: žádat o místo/práciapply for a job

žadatel: žadatel o práci/vízumjob/visa applicant

žádost: žádost o zaměstnáníjob application, application for a job

hledat: Hledám práci.I'm looking for a job.

nabídnout: Byla mi nabídnuta práce na ...I was offered a job at ...

najít: najít (si) prácifind/get a job

odbýt: Zase to odbyl.He did a sloppy job again.

odvést: Odvedli jste dobrou práci.You have done a good job.

ptát se: Ptal jsem se ho na jeho práci.I asked him about his job.

půl: práce na půl úvazkuhalf-time job

skončit: V práci skončil. odešelHe quit his job.

stočit se: Řeč se stočila na jeho práci.The conversation turned to his job.

těšit: Jeho práce ho těší.He enjoys his job.

trvalý: trvalé zaměstnánípermanent job

víc: Mám více zaměstnání.I work multiple jobs.

vystřídat: vystřídat několik zaměstnáníchange jobs several times, go through several jobs