Hlavní obsah

shánět

Vyskytuje se v

hunt: shánět prácibe on a job hunt

scrounge: loudit, somrovat co, žebrat, žadonit o co, (usilovně) shánět coscrounge for sth

shánět: shánět prácilook for work, hovor. job-hunt