Hlavní obsah

hledat

Nedokonavé sloveso

  1. (něco ztraceného ap.) co look for, search for, seek sth(rozhlížet se po) cast about for sthCo hledáš?What are you looking for?Hledám práci.I'm looking for a job.jít hledat koho/cogo in search of sth/sb, zast. go in quest of sth
  2. (byt ap.) co seek, look for sth(pídit se po potravě ap.) forage for sthHledá ho policie.He is wanted (by the police)., The police are after him.

Vyskytuje se v

práce: Hledám práci.I am looking for a job.

útěcha: hledat útěchu v čemseek solace/comfort in sth

útočiště: hledat útočištěseek refuge

hnida: hledat na všem hnidy vrtat se v malichernostechnitpick

jehla: To je jako hledat jehlu v kupce sena.It's like looking for a needle in a haystack.

kupka: hledat jehlu v kupce senalook for a needle in a haystack

seno: hledat jehlu v kupce senalook for a needle in a haystack

counsel: seek sb's counselhledat radu u koho, (při)jít se poradit za kým

dig: dig for sthhledat v zemi co hrabáním

drill: drill for oilhledat ropu (pomocí zkušebních vrtů)

fumble: fumble for words(těžko) hledat slova, krkolomně se vyjadřovat

post: look for a posthledat místo

search: make a search for sth(snažit se) hledat co

situation: BrE Situations WantedZaměstnání hledají rubrika

job: I am looking for a job.Hledám práci.

look: What are you looking for?Co hledáš?

none: I was seeking information and found none.Hledal jsem informace a nenašel žádné.

wanted: help wantedpřijmeme/hledáme výpomoc

find: find fault with sb/sthkritizovat koho/co, peskovat co, hledat chyby na kom/čem