Hlavní obsah

hledat

Nedokonavé sloveso

  1. (něco ztraceného ap.) co look for, search for, seek sth(rozhlížet se po) cast about for sthCo hledáš?What are you looking for?Hledám práci.I'm looking for a job.jít hledat koho/cogo in search of sth/sb, zast. go in quest of sth
  2. (byt ap.) co seek, look for sth(pídit se po potravě ap.) forage for sthHledá ho policie.He is wanted (by the police)., The police are after him.

Vyskytuje se v

práce: Hledám práci.I am looking for a job.

útěcha: hledat útěchu v čemseek solace/comfort in sth

útočiště: hledat útočištěseek refuge

hnida: hledat na všem hnidy vrtat se v malichernostechnitpick

jehla: To je jako hledat jehlu v kupce sena.It's like looking for a needle in a haystack.

kupka: hledat jehlu v kupce senalook for a needle in a haystack

seno: hledat jehlu v kupce senalook for a needle in a haystack

counsel: hledat radu u koho, (při)jít se poradit za kýmseek sb's counsel

dig: hledat v zemi co hrabánímdig for sth

drill: hledat ropu (pomocí zkušebních vrtů)drill for oil

fumble: (těžko) hledat slova, krkolomně se vyjadřovatfumble for words

post: hledat místolook for a post

job: Hledám práci.I am looking for a job.

look: Co hledáš?What are you looking for?

none: Hledal jsem informace a nenašel žádné.I was seeking information and found none.

wanted: přijmeme/hledáme výpomochelp wanted

find: kritizovat koho/co, peskovat co, hledat chyby na kom/čemfind fault with sb/sth

hledat: jít hledat koho/cogo in search of sth/sb, zast. go in quest of sth