Hlavní obsah

tušit

Nedokonavé sloveso

  1. (mít podezření) co suspect(předvídat) anticipate sth(mít ponětí) have an idea of sth(myslet) think, guess sthVůbec netuším.I haven't the slightest/faintest idea.Tušíš vůbec ...?Have you any idea ...?Netušíte náhodou, kde...?Do you happen to know where ...?nic netušícíunsuspecting, (bezděčný) unwitting
  2. (vyciťovat) co sense, feel sth

Vyskytuje se v

clueless: be clueless about sthnemít (ani) páru o čem, vůbec netušit co

pen and ink: pen and ink drawingperokresba, kresba tuší

unaware: be unaware of sthneuvědomovat si, (ani) netušit co

idea: I've no idea.Netuším., Vůbec nevím., Nemám ponětí.