Hlavní obsah

idea

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

fixní: psych. fixní ideafixed idea, idée fixe

jasno: be clear about sth, have a clear idea of sthmít jasno v čem

koketovat: flirt with the idea of doing sthkoketovat s myšlenkou na co

pojem: have no idea about sthnemít o čem (ani) pojem

představa: fixed idea, posedlost obsessionutkvělá představa

utkvělý: fixed ideautkvělá představa

namluvit: Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?Kdo ti tohle namluvil?

nápad: I've got an idea!Mám nápad!

pára: I don't have a clue., (I have) no idea., Ask me another.Nemám páru. netuším

ponětí: (I have) no idea., I have no clue.Nemám ponětí.

potucha: I have no idea., I don't have the slightest idea.Nemám (ani) potuchy.

přiblížit: Can you give us an idea of how ...?Můžeš nám nějak přiblížit, jak...?

přivlastnit si: They appropriated the idea.Přivlastnili si ten nápad.

reálný: realistic idea about sthreálná představa o čem

senzační: great ideasenzační nápad

tušení: have no idea of sthnemít ani tušení o čem

tušit: I haven't the slightest/faintest idea.Vůbec netuším.

ústřední: main idea/theme, keynote of sthústřední myšlenka čeho

vůbec: Do you have any idea ... ?Máš vůbec představu ...?

zdání: He has no idea of ...Nemá ani zdání o ...

znamenitý: excellent ideaznamenitý nápad

fixed: fixed ideafixní idea

idea: idea(s) mantvořivý člověk

faintest: I haven't the faintest (idea).Nemám potuchy/(ani) nejmenší tušení.

fanciful: fanciful ideassmyšlenky, výmysly

get: for you to get an idea ...abyste si udělali představu ...

may: It may not be a bad idea.Možná, že to není špatný nápad.

nor: I have no idea. – Nor do I.Nemám tušení. – Já taky ne.

repugnant: I find that idea totally repugnant.Ta myšlenka se mi naprosto příčí.

slight: I don't have the slightest idea.Nemám nejmenší potuchy.

sound: It sounds like a great idea.Zní to jako skvěly nápad.

whether: whether it's a good or bad ideajestli je to dobrý nebo špatný nápad

relish: relish the ideaof sth těšit se na co

buck up: buck up (one's ideas)vzchopit se, sebrat se