Hlavní obsah

faintest [ˈfeɪntɪst]

Přídavné jméno

  • nejmenší naděje ap.I haven't the faintest (idea).Nemám potuchy/(ani) nejmenší tušení.

Vyskytuje se v

notion: nemít nejmenší potuchy o čemnot have the faintest notion of sth

faintest: Nemám potuchy/(ani) nejmenší tušení.I haven't the faintest (idea).

pozbýt: pozbýt vědomífaint, lose consciousness, krátce black out

ztratit: ztratit vědomílose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out, omdlít faint

slabo: Je mi slabo.I feel faint.

tušení: Nemám nejmenší tušení.I haven't the faintest/slightest idea.

tušit: Vůbec netuším.I haven't the slightest/faintest idea.

faint: učinit chabý pokus o comake a faint attempt at sth