Hlavní obsah

faintest [ˈfeɪntɪst]

Přídavné jméno

  • nejmenší naděje ap.I haven't the faintest (idea).Nemám potuchy/(ani) nejmenší tušení.

Vyskytuje se v

faint: make a faint attempt at sthučinit chabý pokus o co

faint: feel faintcítit se slabě, být na omdlení

faint: fall into a faintomdlít, upadnout do mdlob

notion: not have the faintest notion of sthnemít nejmenší potuchy o čem

pozbýt: pozbýt vědomífaint, lose consciousness

slabo: Je mi slabo.I feel faint.

tušení: Nemám nejmenší tušení.I haven't the faintest/slightest idea.

tušit: Vůbec netuším.I haven't the slightest/faintest idea.