Hlavní obsah

faint [feɪnt]

Vyskytuje se v

notion: not have the faintest notion of sthnemít nejmenší potuchy o čem

faintest: I haven't the faintest (idea).Nemám potuchy/(ani) nejmenší tušení.

pozbýt: pozbýt vědomífaint, lose consciousness

slabo: Je mi slabo.I feel faint.

tušení: Nemám nejmenší tušení.I haven't the faintest/slightest idea.

tušit: Vůbec netuším.I haven't the slightest/faintest idea.