Hlavní obsah

faint [feɪnt]

Vyskytuje se v

notion: not have the faintest notion of sthnemít nejmenší potuchy o čem

faintest: I haven't the faintest (idea).Nemám potuchy/(ani) nejmenší tušení.

pozbýt: faint, lose consciousness, krátce black outpozbýt vědomí

ztratit: lose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out, omdlít faintztratit vědomí

slabo: I feel faint.Je mi slabo.

tušení: I haven't the faintest/slightest idea.Nemám nejmenší tušení.

tušit: I haven't the slightest/faintest idea.Vůbec netuším.

faint: make a faint attempt at sthučinit chabý pokus o co