Hlavní obsah

conspicuous [kənˈspɪkjʊəs]

Přídavné jméno

  • nápadný, zřetelný, výraznýekon. conspicuous consumptiondemonstrativní spotřeba nákupy drahých věcí pro dokázání vyššího postavení