Hlavní obsah

clear [klɪə]

Přídavné jméno

 1. jasný, zřejmý, zřetelný na pochopení ap.
 2. be clear about sth mít jasno v čem, mít ujasněné co
 3. čirý, průzračný, průhledný hmota ap.
 4. uklizený, vyklizený, vyčištěný místo ap.
 5. čistý, svěží pleť ap.
 6. of sth v bezpečné vzdálenosti, dost(atečně) daleko od čeho, nedotýkající se čehoKeep clear of the burner.Nepřibližujte se k hořáku.clear spansvětlost, světlé rozpětíclear heightsvětlá výška místnosti ap.get clearuvolnit se, uniknout, být uvolněn hráč, pronásledovaný ap.

Sloveso

 1. (pro)čistit, (pro)větrat hlavu ap.clear one's headprovětrat si hlavuclear one's throatodkašlat si, odchrchlat si
 2. sth of/from sth uklidit, vyčistit, odklidit, vyklidit co odkud, očistit od čehoclear sth through customsproclít, celně odbavit coclear customsbýt proclen zboží ap., proclít zbožíclear the dishes from the tablesklidit (nádobí) ze stoluclear one's platesníst všechno na talíři
 3. přen.uvolnit cestu pro co
 4. vyjasnit se obloha, rozplynout se mlha ap.
 5. (pře)skočit, překonat co určitou výšku
 6. zúčtovat vyrovnat vzájemně položky, proplatit šek
 7. očistit, zbavit (obvinění), osvobodit u soudu
 8. projít zákon - parlamentem ap.

Příslovce

Předložka

 • clear of sb před kým časově, na body ap.

Vyskytuje se v

bell: as clear as a bellzcela jasný, naprosto srozumitelný, jasný jako facka

clear: be clear about sthmít jasno v čem, mít ujasněné co

coast: the coast is clearvzduch je čistý nehrozí nebezpečí

steer: steer clear of sb/sthvyhýbat se komu/čemu, vystříhat se koho/čeho

throat: clear one's throatodkašlat si

clearing: clearing of sth through customsproclení, celní odbavení čeho

clear-up: clear-up rateobjasněnost, míra objasněnosti zločinů

conscience: clear consciencečisté svědomí

customs: clear customsbýt proclen zboží ap., proclít zboží

forest: forest clearingmýcení lesa

hurdle: clear a hurdlepřeskočit překážku

partial: ekon. partial clearingčástečné zúčtování

čirý: clear glassčiré sklo

jasno: be clear about sth, have a clear idea of sthmít jasno v čem

nabíledni: be (self-)evident, be (more than) obvious, nad slunce jasnější be as clear as daybýt nabíledni

proclít: clear the goods (through customs), clear customsproclít zboží

svědomí: have a clear/guilty consciencemít čisté/špatné svědomí

vjezd: Keep clearPozor vjezd

zprostit: acquit, clear sb of sth, absolve sbzprostit koho viny soudně

jasný: Is it clear now?Už je to jasné?

koukat: Clear off!, Bugger off!Koukej zmizet!

odklidit: clear/remove (the) snowodklidit sníh

překážka: clear a hurdleskočit přes překážku

uvolnit: Clear the/Make way!, Gangway!Uvolněte cestu!

volný: unobstructed/clear viewvolný výhled

vonět: He is rather workshy., He tries to steer clear of work.Práce mu moc nevoní.

vypadnout: Get out!, Push/Clear off!, vulg. Fuck/Piss off!Vypadni!

zmizet: Clear/Buzz off!, Get lost!, Go and chase yourself!, slang. Beat it!, vulg. Bugger/Piss off!Zmiz!

čistý: with a clear consciences čistým svědomím

obligo: be in the clear, mimo podezření be above suspicion, vyváznout be off the hookhovor. být z obliga

provětrat: clear one's head, odreagovat se take one's mind off thingsprovětrat si hlavu

ztratit se: Get lost!, Clear off!, BrE, hovor. Hop it!Ztrať se!

air: clear the airujasnit situaci, odstranit případná nedorozumění