Hlavní obsah

clear [klɪə]

Přídavné jméno

 1. jasný, zřejmý, zřetelný na pochopení ap.
 2. be clear about sth mít jasno v čem, mít ujasněné coLet me be clear ...Aby bylo jasno...
 3. čirý, průzračný, průhledný hmota ap.
 4. of sth uklizený, vyklizený, vyčištěný od čeho místo ap.
 5. volný, průjezdný, průchodný východ, cesta ap.
 6. čistý, svěží pleť ap.
 7. of sth v bezpečné vzdálenosti, dost(atečně) daleko od čeho, nedotýkající se čehoKeep clear of the burner.Nepřibližujte se k hořáku.clear spansvětlost, světlé rozpětíclear heightsvětlá výška místnosti ap.get clearuvolnit se hráč, pronásledovaný ap.

Sloveso

 1. (pro)čistit, (pro)větrat hlavu ap.clear one's headprovětrat si hlavuclear one's throatodkašlat si, odchrchlat si
 2. sth of/from sth uklidit, vyčistit, odklidit, vyklidit co odkud, očistit od čehoclear sth through customsproclít, celně odbavit coclear customsbýt proclen zboží ap., proclít zbožíclear the dishes from the tablesklidit (nádobí) ze stoluclear one's platesníst všechno na talíři
 3. přen.uvolnit cestu pro co
 4. vyjasnit se obloha, rozplynout se mlha ap.
 5. (pře)skočit, překonat co určitou výšku
 6. zúčtovat vyrovnat vzájemně položky, proplatit šek
 7. očistit, zbavit (obvinění), osvobodit u soudu
 8. projít zákon - parlamentem ap.

Příslovce

Předložka

 • clear of sb před kým časově, na body ap.

Vyskytuje se v

air: clear the airujasnit situaci, odstranit případná nedorozumění

bell: as clear as a bellzcela jasný, naprosto srozumitelný, jasný jako facka

coast: the coast is clearvzduch je čistý nehrozí nebezpečí

steer: steer clear of sb/sthvyhýbat se komu/čemu, vystříhat se koho/čeho

throat: clear one's throatodkašlat si

clearing: clearing of sth through customsproclení, celní odbavení čeho

clear-up: clear-up rateobjasněnost, míra objasněnosti zločinů

conscience: clear consciencečisté svědomí

customs: clear customsbýt proclen zboží ap., proclít zboží

customs: clear sth through customsproclít, celně odbavit co

forest: forest clearingmýcení lesa

hurdle: clear a hurdlepřeskočit překážku

partial: ekon. partial clearingčástečné zúčtování

čirý: čiré skloclear glass

jasno: mít jasno v čembe clear about sth, have a clear idea of sth

nabíledni: být nabílednibe (self-)evident, be (more than) obvious, nad slunce jasnější be as clear as day

proclít: proclít zbožíclear the goods (through customs), clear customs

svědomí: mít čisté/špatné svědomíhave a clear/guilty conscience

vjezd: Pozor vjezdKeep clear

zprostit: zprostit koho viny soudněacquit, clear sb of sth, absolve sb

jasný: Už je to jasné?Is it clear now?

koukat: Koukej zmizet!Clear off!, Bugger off!

odklidit: odklidit sníhclear/remove (the) snow

překážka: skočit přes překážkuclear a hurdle

uvolnit: Uvolněte cestu!Clear the/Make way!, Gangway!

volný: volný výhledunobstructed/clear view

vypadnout: Vypadni!Get out!, Push/Clear off!, vulg. Fuck/Piss off!

zmizet: Zmiz!Clear/Buzz off!, Get lost!

čistý: s čistým svědomímwith a clear conscience

obligo: hovor. být z obligabe in the clear, mimo podezření be above suspicion

provětrat: provětrat si hlavuclear one's head, odreagovat se take one's mind off things

ztratit se: Ztrať se!Get lost!, Clear off!, BrE, hovor. Hop it!