Hlavní obsah

assured [əˈʃʊəd]

Vyskytuje se v

assure: I (can) assure youmohu vás ujistit, ujišťuji vás, věřte mi

klidný: Můžete být klidný. spolehněte se ap.You can rest assured.

spolehnout (se): Spolehněte se.(You can) rest assured.

uklidnit: Mohu tě uklidnit, že ...You can rest assured that ...

zaručit: Mohu Vám zaručit, že ...I can assure you that ...