Hlavní obsah

guaranteed [ˌgærənˈtiːd]

Vyskytuje se v

letter: ekon. letter of guaranteezáruční listina bankovní

money: money-back guaranteezáruka na vrácení peněz při nespokojenosti se zbožím ap.

existenční: (guaranteed) basic income, úroveň též přen. breadline, taková mzda living wage, subsistence wageexistenční minimum

garanční: warranty/guarantee period, term of warrantygaranční doba/lhůta

lhůta: guarantee/warranty periodzáruční lhůta

záruční: warranty/guarantee periodzáruční doba/lhůta

záruka: be under guarantee/warrantybýt v záruce

ručit: I (can) guarantee that that ...Ručím za to, že ...

zaručit: I can't guarantee that ...Nemohu zaručit, že ...

zaručit se: guarantee the quality of sthzaručit se za kvalitu čeho

guarantee: be guaranteed for two yearsmít dvouletou záruku