Hlavní obsah

money [ˈmʌnɪ]

Podstatné jméno

  1. penízehromadné podst. jm. - ne money are, ale money ispocket moneykapesnémoney-back guaranteezáruka na vrácení peněz při nespokojenosti se zbožím ap.money savingúsporný, výhodný koupě ap.blood moneypeníze za nájemnou vraždumoney launderingpraní (špinavých) penězekon. money balancespeněžní zůstatkyekon. dear moneydrahé peníze vypůjčené na vysoký úrokekon. easy money policypolitika levných penězAmE (right) on the money(naprosto) přesný pravdivý, odpovídající ap.
  2. monies, moneys form.finanční obnosy

Vyskytuje se v

come in: have money coming inmít pravidelný příjem peníze

object: money/distance is no objectpeníze/vzdálenosti nehrají žádnou roli

plastic: plastic (money)kreditka, platební karta

pot: pots of moneyspousty peněz

run: give sb a run for sb's money(vy)rovnat se komu, nezadat si s kým, (pěkně) zatopit komu soupeři ap.

appearance: appearance moneystartovné placené známému sportovci za účast na akci

converter: money converterpřevodník měn

dirty: dirty moneyšpinavé peníze

earnest: earnest payment/moneyzávdavek, záloha na koupi nemovitosti

extort: They were extorting money from her.Vydírali ji.

flush: hovor. be flush (with money)být v balíku/při penězích hl. krátkodobě

guarantee: money-back guaranteezáruka na vrácení peněz při nespokojenosti s výrobkem

hand: lose/make money hand over fistrázem/rychle prodělat/vydělat (velké) peníze

idle: ekon. idle moneynevyužitý kapitál

lay: hovor. lay bets/odds/money on sthi přen. vsadit (si), sázet na co pevně věřit ap.

management: money managementhospodaření s penězi, finanční hospodaření

minded: money-mindedopatrný na korunu

money supply: money supply growthrůst objemu peněžní zásoby

money supply: money supply controlřízení peněžní zásoby

pressed: be pressed for time/moneybýt v časové/finanční tísni

prize: prize moneypeníze na výhry v tenisovém turnaji ap.

protection: protection moneyvýpalné placené gangsterům za ochranu

put: put money into sthinvestovat, dát peníze, vložit peníze do čeho

spend: money well spentdobře investované peníze

value: be good value (for money)být dobrý za danou cenu, vyplatit se výrobek

water: spend money like waternezřízeně utrácet, rozhazovat peníze zbytečně

aside: put some money aside for sthodložit si trochu peněz na co

come between: Money can never come between us.Peníze nás nikdy nerozdělí.

do: He makes more money than I do.Vydělává víc peněz než já.

hand: They make money hand over fist.Peníze se jim jen hrnou.

have: I have no money left.Nemám už žádné peníze.

have: We had our money stolen.Ukradli nám peníze.

little: I had little money.Měl jsem málo peněz.

lot: a lot of moneyspousta peněz

make: He made a lot of money.Vydělal spoustu peněz.

need: We needn't have spent so much money.Nemuseli jsme utratit tolik peněz.

nothing: Money brought nothing but trouble.Peníze nepřinesly nic než potíže.

put: She puts health before/above money.Řadí/Staví zdraví před peníze.

what: They had to use what money they had.Museli použít tolik peněz, kolik měli.

be: Time is money.Čas jsou peníze.

roll: be rolling in it/moneyválet se/topit se v penězích, být zazobaný

time: time is moneyčas jsou peníze

falešný: falešné penízecounterfeit money

hromada: hromada penězloads of money

lehce: lehce vydělané penízeeasy money

nedostatek: pro nedostatek penězfor want of money

nejvíc: co nejvíc(e) peněz/lidías much money/many people as possible

peníze: hotové penízeready money, cash

peníze: špinavé/falešné penízedirty/counterfeit money

peníze: snadno nabyté penízeeasy money

poštovní: poštovní poukázkapostal/AmE money order

poukázka: (peněžní) poštovní poukázkapostal/AmE money order

pracně: pracně vydělané penízehard-earned money

převést: převést peníze na účettransfer money to an account

přilepšit: přilepšit si vydělat si penízeenrich osf, make/get some extra money, k běžnému příjmu supplement one's income

rizikový: ekon. rizikový příplatekdanger money

špinavý: praní špinavých penězmoney laundering

útrata: peníze na útratumoney to spend, kapesné pocket money

vrátit: vrátit peníze komupři reklamaci refund sb's money, give sb his/her money back, uhradit výlohy reimburse sth

výkon: poměr cena - výkonvalue for money

záruka: záruka vrácení penězmoney-back guarantee

aby: Má dost peněz, aby to mohl koupit.He has enough money to buy it.

bokem: dát (si) nějaké peníze bokemput some money aside

málo: Máme málo peněz.We have too little money., We are short of money.

mít: Měli jsme málo peněz.We had little money.

mrhat: Mrháte penězi.You are wasting (your) money.

nejvíc: Dostal nejvíce peněz.He got the most money.

pěkný: pěkný balík peněza tidy sum of money, pretty penny

peníze: Mám málo peněz.I have little money.

rozdělit se: O peníze se rozdělíme.We'll share the money.

spočítat: Spočítal peníze.He counted the money.

spousta: spousta penězlots of money, a fortune

tíseň: být v časové/ve finanční tísnibe pressed for time/money

ujet: Ujela se všemi penězi.She made off with all the money.

úsporný: energeticky/časově/finančně úspornýenergy/time/money-saving

ušetřit: Ušetřil čas i peníze.He saved both time and money.

utrácet: Moc neutrácej.Don't spend too much money.

velký: hovor. vydělat velké penízemake big money/a fortune

vložit: vložit peníze do čehoput money into sth

vraždit: vraždit pro penízemurder for money

vsadit: vsadit na koněput money on a horse

vydat se: Vydal jsem se z peněz.I have spent all my money.

vyměnit: vyměnit si penízeexchange money

vytáhnout: vytáhnout z koho penízewheedle some money out of sb

zasloužit (si): Ty peníze si nezasloužíš.You don't deserve the money.

zazobaný: hovor. být zazobanýbe rolling in it, be in the money

zbýt: Kolik ti zbylo peněz?How much money do you have left?

čas: Čas jsou peníze.Time is money.

peníze: Bez peněz do hospody nelez.No money no fun(ny).

peníze: Čas jsou peníze.Time is money.