Hlavní obsah

money [ˈmʌnɪ]

Podstatné jméno

  1. penízehromadné podst. jm. - ne money are, ale money ispocket moneykapesnémoney-back guaranteezáruka na vrácení peněz při nespokojenosti se zbožím ap.money savingúsporný, výhodný koupě ap.blood moneypeníze za nájemnou vraždu, krvavé peníze za vraždu ap.money launderingpraní (špinavých) penězekon. money balancespeněžní zůstatkyekon. dear moneydrahé peníze vypůjčené na vysoký úrokekon. easy money policypolitika levných peněz
  2. monies, moneys form.finanční obnosy

Vyskytuje se v

come in: have money coming inmít pravidelný příjem peníze

money: monies, moneysfinanční obnosy

object: money/distance is no objectpeníze/vzdálenosti nehrají žádnou roli

plastic: plastic (money)kreditka, platební karta

pot: pots of moneyspousty peněz

run: give sb a run for sb's moneyvyrovnat se komu, nezadat si s kým

appearance: appearance moneystartovné placené známému sportovci za účast na akci

converter: money converterpřevodník měn

dirty: dirty moneyšpinavé peníze

earnest: earnest payment/moneyzávdavek, záloha na koupi nemovitosti

extort: They were extorting money from her.Vydírali ji.

flush: hovor. be flush (with money)být v balíku/při penězích, mít dost peněz hl. krátkodobě

guarantee: money-back guaranteezáruka na vrácení peněz při nespokojenosti s výrobkem

idle: ekon. idle moneynevyužitý kapitál

management: money managementhospodaření s penězi, finanční hospodaření

minded: money-mindedopatrný na korunu, háklivý na peníze

money supply: money supply growthrůst objemu peněžní zásoby

pressed: be pressed for time/moneybýt v časové/finanční tísni

prize: prize moneypeníze na výhry v tenisovém turnaji ap.

protection: protection moneyvýpalné placené gangsterům za ochranu

put: put money into sthinvestovat, dát peníze, vložit peníze do čeho

spend: money well spentdobře investované peníze

value: be good value (for money)být dobrý za danou cenu, vyplatit se výrobek

water: spend money like waternezřízeně utrácet, rozhazovat peníze zbytečně

aside: put some money aside for sthodložit si trochu peněz na co

come between: Money can never come between us.Peníze nás nikdy nerozdělí.

do: He makes more money than I do.Vydělává víc peněz než já.

have: I have no money left.Nemám už žádné peníze.

little: I had little money.Měl jsem málo peněz.

lot: a lot of moneyspousta peněz

make: He made a lot of money.Vydělal spoustu peněz.

need: We needn't have spent so much money.Nemuseli jsme utratit tolik peněz.

nothing: Money brought nothing but trouble.Peníze nepřinesly nic než potíže.

what: They had to use what money they had.Museli použít tolik peněz, kolik měli.

be: Time is money.Čas jsou peníze.

roll: be rolling in it/moneyválet se/topit se v penězích, být zazobaný

time: time is moneyčas jsou peníze

falešný: counterfeit moneyfalešné peníze

hotovost: cash payment, na místě hovor. spot cash, money downplatba v hotovosti

hromada: loads of moneyhromada peněz

lehce: easy moneylehce vydělané peníze

nedostatek: for want of moneypro nedostatek peněz

nejvíc: as much money/many people as possibleco nejvíc(e) peněz/lidí

peníze: ready money, cashhotové peníze

poštovní: postal/AmE money orderpoštovní poukázka

poukázka: postal/AmE money order(peněžní) poštovní poukázka

pracně: hard-earned moneypracně vydělané peníze

převést: transfer money to an accountpřevést peníze na účet

přilepšit: enrich osf, make/get some extra money, k běžnému příjmu supplement one's incomepřilepšit si vydělat si peníze

rizikový: danger moneyekon. rizikový příplatek

špinavý: money launderingpraní špinavých peněz

útrata: money to spend, kapesné pocket moneypeníze na útratu

vrátit: při reklamaci refund sb's money, give sb his/her money back, uhradit výlohy reimburse sthvrátit peníze komu

výkon: value for moneypoměr cena - výkon

záruka: money-back guaranteezáruka vrácení peněz

aby: He has enough money to buy it.Má dost peněz, aby to mohl koupit.

bokem: put some money asidedát (si) nějaké peníze bokem

málo: We have too little money., We are short of money.Máme málo peněz.

mít: We had little money.Měli jsme málo peněz.

mrhat: You are wasting (your) money.Mrháte penězi.

pěkný: a tidy sum of money, pretty pennypěkný balík peněz

rozdělit se: We'll share the money.O peníze se rozdělíme.

spočítat: He counted the money.Spočítal peníze.

spousta: lots of money, a fortunespousta peněz

tíseň: be pressed for time/moneybýt v časové/ve finanční tísni

ujet: She made off with all the money.Ujela se všemi penězi.

úsporný: energy/time/money-savingenergeticky/časově/finančně úsporný

ušetřit: He saved both time and money.Ušetřil čas i peníze.

utrácet: Don't spend too much money.Moc neutrácej.

velký: make big money/a fortunehovor. vydělat velké peníze

vložit: put money into sthvložit peníze do čeho

vraždit: murder for moneyvraždit pro peníze

vsadit: put money on a horsevsadit na koně

vydat se: I have spent all my money.Vydal jsem se z peněz.

vyměnit: exchange moneyvyměnit si peníze

vytáhnout: wheedle some money out of sbvytáhnout z koho peníze

zasloužit (si): You don't deserve the money.Ty peníze si nezasloužíš.

zazobaný: be rolling in it, be in the moneyhovor. být zazobaný

zbýt: How much money do you have left?Kolik ti zbylo peněz?

čas: Time is money.Čas jsou peníze.

prát: launder (dirty) moneyprát špinavé peníze

přijít si: za vydané peníze get one's money's worth, hovor. get the bang for one's buck, mít pré ap. have a field daypřijít si na své

vládnout: Money makes the world go round., Money talks.Peníze vládnou světu.

železo: be rolling in it/money, have money to burnmít peněz jako želez